/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/09/#ubuntu-no.txt

geirhaEr den tung? da er det mer sannsynlig deuterium07:03
=== trench_ is now known as trench
perejo-erlend: ingen ubuntufolk så langt på <URL: http://wiki.debian.org/BSP/2013/07/13/no/Oslo > :(12:58
jo-erlendpere, hvorfor har jeg blitt fjernet?12:59
perejo-erlend: du har aldri vært på deltagerlisten.  sikkert min feil.13:00
jo-erlendpere, jeg la meg inn i går.13:00
pereikke i følge <URL: http://wiki.debian.org/BSP/2013/07/13/no/Oslo?action=info >.13:00
jo-erlendheh, kanskje jeg glemte å lagre? :)13:01
jo-erlendlegger meg inn nå.13:01
perekanskje vi ses på NUUG-grillingen i kveld?13:01
jo-erlendPrøver, men jeg vet ikke om jeg kan. :(13:03
RoyKpere: når var det igjen?13:11
pereRoyK: fungerer ikke URLene over for deg?  datoen står i URL-ene.13:11
RoyKpere: tenkte mer på grillinga13:13
RoyKden feilskvisinga tror jeg ikke jeg kommer meg på - skal reise bort13:17
RoyKfant det på nuug.no13:20
* RoyK kjører en apt-get --force-yes install goodweather13:21
RoyKpere: blir det SLA-brudd i dag, mon tro?13:34
RoyKsola er framme igjen :D14:14
* RoyK løper etter trikken14:14
Skandixmorn19:13
Mathiasmrn19:20
RoyKgd kvld19:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!