/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/09/#ubuntu-vn.txt

vubuntor124helo ace07:02
n0bawkhell07:03
vubuntor124em vua moi cai xampp xong nhung khong chay duoc phpmyadmin  cu bi ao loi access denied.07:04
n0bawkchắc chưa có quyền07:04
vubuntor124em cung khong biet07:05
vubuntor124em cai ubuntu xong cai xampp07:05
vubuntor124apache, php , mysql cung chay nhung khong cho vao phpmyadmin07:06
vubuntor124search tren mang thay hd vao edit file config trong /opt/lamp/phpmyadmin/config.inc.php07:07
_Tux_cài phpmyadmin chưa :307:07
vubuntor124em edit xong nhung khong cho phep luu07:07
vubuntor124cai roi a07:07
_Tux_dev php07:07
_Tux_thì nên dùng Windows07:07
_Tux_:307:07
_Tux_sang linux ếu hiểu về linux07:07
_Tux_thì nó thành khổ ra07:07
_Tux_cứ để 777 hết đi07:07
_Tux_:v07:07
vubuntor124de 777 nhu the nao ha bac07:08
n0bawkchmod -R 777 /opt/lamp/phpmyadmin/07:14
n0bawk(đừng áp dụng với production server) để chơi chơi thôi thì đc07:15
vubuntor124hi...thanks ban07:15
vubuntor124de thu phat xem nao07:15
_Tux_n0bawk: chắc đếu chạy được đâu07:15
_Tux_777 hết mờ :307:15
vubuntor124chmod: changing permissions of ‘/opt/lampp/phpmyadmin’: Operation not permitted07:15
n0bawkuser ếu có quyền kìa :))07:16
vubuntor124no bao loi vay cac bac ah07:16
vubuntor124:(07:16
_Tux_vubuntor124: bảo rồi07:16
_Tux_xài mịa windows cho nó tiện07:16
vubuntor124cac bac dung cuoi em chu07:16
vubuntor124dang nghic linux phat xem sao bac ah07:16
_Tux_nghịch làm đếu gì07:17
_Tux_có gì hay đâu07:17
_Tux_toàn lệnh07:17
_Tux_khó dùng bỏ xừ07:17
vubuntor124kaka07:17
vubuntor124em con eu oach dc tieng viet day07:17
vubuntor124em biet kho nen len day hoi cac bac07:18
n0bawkvubuntor124: thêm sudo vào trước lệnh kia rồi chạy lại07:19
vubuntor685bac nao huong dan em go tieng viet voi07:51
n0bawk!gõ tiếng việt07:54
ubot2`Xem hướng dẫn cách cài đặt phần mềm gõ Tiếng Việt ở đây : http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Gõ_tiếng_Việt07:54
vubuntor264mấy bản ngày xửa xưa mới khó gõ TV chứ h dễ òi mờ07:55
vubuntor498gõ tiếng việt kiêu VNI trong iBUS thế nao2 các bạn?08:43
n0bawkchỉ vào chọn vni08:44
vubuntor498mình không thấy đâu bạn ạ08:44
vubuntor498bạn có thể teateamview vào máy xem giúp mình với08:45
_Tux_n0bawk: tính phí đi08:46
_Tux_teamviewer support 50k/lần08:46
_Tux_:308:46
_Tux_support theo h nữa08:46
vubuntor498keke08:46
vubuntor498ngon08:46
vubuntor498bac nào teamview vào xem giúp em với08:47
vubuntor498975 895 75108:48
vubuntor498q8x2g308:48
vubuntor498không bác nào ra mặt cái08:52
* _Tux_ thò mặt ra08:53
* _Tux_ cười một phát08:54
* _Tux_ đóng cửa đi vào08:54
vubuntor856_Tux_: tệ :D08:54
vubuntor856vubuntor498: nếu bạn là hot girl thì may ra :)08:54
vubuntor498hoho08:55
vubuntor498vãi mấy ae này thật08:55
* _Tux_ đứng ở trong tường08:55
_Tux_vãi08:56
vubuntor498không thanh niên nào gợi ý phát09:00
vubuntor498mịa làm mãi éo đc09:00
=== cmpitg is now known as cmpitg|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!