/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/12/#kubuntu-se.txt

=== asdasdasdf is now known as maxjezys
=== maxjezys is now known as maxjezy
maxjezyPhilip5 slut på semestern?19:05
Philip5inte på ledigheten men på västkustbesöket19:07
maxjezyaha19:08
maxjezyskulle du inte vara borta en vecka?19:08
Philip5blev söndag till fredag19:15
maxjezyaha19:17
maxjezyvar det nice väder?19:17
Philip5jupp19:18
Philip5har bränt mig i solen19:18
maxjezynice19:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!