/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/12/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|AFK is now known as ChetRoi
=== ChetRoi is now known as _Tux_
=== CorncobCrab is now known as vubuntor948
=== vubuntor948 is now known as CorncobCrab
=== vubuntor322 is now known as MeiMei
vubuntor767có ai rảnh hem cho e hỏi chút nhé13:48
vubuntor767Mình làm bên giáo dục mấy cái dự án bên srem (VEMIS - EMIS - PMIS) khi cài đặt bên windown thì nó bắt services.msc để khởi động SQL Server Browse. Bây giờ em làm bên linux mà không biết cái Sservices.msc để khởi động cái SQL Server Browse. Mong pro nào biết có thể chỉ giáo13:48
vubuntor169Mình làm bên giáo dục mấy cái dự án bên srem (VEMIS - EMIS - PMIS) khi cài đặt bên windown thì nó bắt services.msc để khởi động SQL Server Browse. Bây giờ em làm bên linux mà không biết cái Sservices.msc để khởi động cái SQL Server Browse. Mong pro nào biết có thể chỉ giáo.14:20
vubuntor169Mình làm bên giáo dục mấy cái dự án bên srem (VEMIS - EMIS - PMIS) khi cài đặt bên windown thì nó bắt services.msc để khởi động SQL Server Browse. Bây giờ em làm bên linux mà không biết cái Sservices.msc để khởi động cái SQL Server Browse. Mong pro nào biết có thể chỉ giáo.14:24
CorncobCrabbạn làm mảng nào của dự án đó?14:25
vubuntor169vemis14:26
CorncobCrabvậy cái SQL kia đóng vai trò gì14:27
vubuntor169lưu trữ dữ liệu của học sinh14:27
CorncobCrabvậy bên Linux thì sử dụng SQL db nào?14:27
vubuntor169làm sao mình có thể khởi động được cái  services.msc14:27
CorncobCrabxem nào14:28
CorncobCrabnếu mình so sánh ra thì việc bạn đang làm nó giống như14:28
CorncobCrablên xe ô tô rồi hỏi pê đan xe đạp ở đâu mà đạp14:28
CorncobCrabxe ô tô khác xe đạp14:28
CorncobCrablinux khác windows14:28
CorncobCrabô tô chạy động cơ dùng xăng14:29
CorncobCrabcùng một việc là chạy trên đường14:29
CorncobCrabnhưng ô tô khác xe đạp14:29
CorncobCrabvà cũng cùng là SQL14:29
CorncobCrabnhưng bên Linux khác Windows14:29
vubuntor169ok mình biết vậy14:29
CorncobCrabnếu bạn cứ tiếp tục hỏi mình xem service.msc nằm đâu14:29
CorncobCrabthì mình chỉ chịu14:30
CorncobCrabít nhất bạn cũng nên phân biệt giữa 2 cái14:30
CorncobCrabxem bên Linux thì cái 'giống' service.msc là cái gì14:30
vubuntor169bạn có cách nào mà khởi động cái  SQL Server Browse trong linux đc ko?14:30
CorncobCrabsau đó mình mới có thể giúp gì thì giúp được14:30
CorncobCrabSQL server browse nó làm những gì?14:31
CorncobCrabbạn vẫn đang hỏi cái tên của nó14:31
CorncobCrabchứ không phải hỏi cái bản chất của nó đâu14:31
vubuntor169à14:32
vubuntor169nó khởi động cùng windows14:32
vubuntor169mặc định thì nó bị dis14:32
vubuntor169nhưng vào chỉnh nó lại auto thì nó chạy bình thường14:33
_Tux_vubuntor169: nhớ điều quan trọng14:40
_Tux_linux/ubuntu không phải windows14:40
_Tux_thôi tìm kiếm và quay lại dùng Windows14:40
_Tux_end story14:40
vubuntor169tk a nhưng mình sẽ tìm và làm cho đc14:41
CorncobCrabwell tốt14:42
CorncobCrabnhưng tìm xem cốt lõi của nó là cái gì14:42
CorncobCrabchứ không phải tìm cái tên14:42
_Tux_vubuntor169: thích đâm đầu vào tường à14:43
_Tux_:))14:43
vubuntor169:)14:43
_Tux_dùng cái đầu tí đi14:44
electr0n1vubuntor169: từng sử dụng ubuntu chưa hay chỉ mới biết tới khi làm dự án này :D14:44
vubuntor169đã học wa nhưng học mấy cái cơ bản ko à14:45
vubuntor169chưa có học sâu vào hệ thống14:45
vubuntor169nên bây giờ tính theo nó luôn14:45
vubuntor169vì thấy win cũng chán rùi14:45
_Tux_vubuntor169: thôi mình khuyên thật14:45
_Tux_dùng Windows á14:45
vubuntor169:(14:45
* _Tux_ cũng dùng windows này14:45
CorncobCrabđừng nên theo hay bỏ vì 'chán'14:45
_Tux_chả có vấn đề gì hết14:45
_Tux_it's work14:46
CorncobCrabhãy chọn theo những tiêu chí khách quan hơn14:46
vubuntor169xếp giao cho việc nghiên cứu thêm ubuntu. nên phải chịu hihi :)14:46
CorncobCrabvậy nghiên cứu tiếp đi14:47
_Tux_vubuntor169: ok14:47
_Tux_vậy bảo sếp14:47
CorncobCrabnghiên cứu về bản chất của nó14:47
_Tux_ubuntu ếu có gì hay đâu14:47
_Tux_không phải nghiên cứu anh ạ14:47
electr0n1bảo sếp siêu nhân như _Tux_ toàn xài windows thì cớ gì phải xài ubuntu =]14:47
vubuntor169:))14:47
vubuntor169nhọc nhỉ14:48
_Tux_vubuntor169: học PowerShell đi14:48
_Tux_cho dân linux nó sợ14:48
vubuntor169:)) chưa biết đi sao mà chạy đây14:48
CorncobCrabđi rồi14:57
=== _Tux_ is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!