/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/15/#ubuntu-no.txt

Malinuxnoen som har problemer med at når man klikker på hjulet på musa så åpner firefox ikke bare en fane, men ørten faner bortover?19:18
Malinuxer når man klikker på hjulet på en link for å åpne i en bakgrunnsfane19:18
Mathiasheldigvis ikke19:18
Mathiastouchpad?19:18
Malinuxnei. ekstern mus19:23
Malinuxom jeg trykker raskt så går det fint, men om jeg holder den nede for lenge så går det ikke så bra19:23
Malinuxmen det er vanskelig da det skal lite til19:23
IvarBsikkert en shortcut som er satt til key-down i steden for key-up19:24
IvarBtypisk feil19:24
Malinuxsom gjør at scrollhjulet fungerer på en annen måte?19:24
IvarBnår du klikker på hjulet så er det akkurat som hvilken-som-helst annen knapp på musa19:25
Malinuxja19:29
Malinuxså kanskje jeg må sjekke hvordan den er konfiguert, for å unngå at jeg får opp 4-5 faner med den samme linken :)19:29
lolcatJeg installerte grafikkdriveren23:32
lolcatnå har jeg ikke x lengre23:32
lolcatder, men ingen 3d23:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!