/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras########################################################20:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:01
josepgallartbona nit20:01
rafael_carrerasesperem a veure si apareix l'alexm i el wagafo?20:02
josepgallartok20:02
rafael_carrerasbé, el primer punt és el lloc per fer la Ubuntu Global Jam20:06
rafael_carrerasque aquest cop és el 14 de setembre20:07
josepgallarti tenim propostes?20:08
rafael_carrerasno, cap, tampoc no n'he damanat20:09
rafael_carrerasdemanat20:09
rafael_carrerasseria qüestió de publicitar-ho per les llistes a veure si hi ha alguna oferta20:11
josepgallartsi anem a Flix per la festa podem anari abans per la jam20:11
rafael_carrerasés un institut i em la l'efecte que el 14 de setembre no estaran per masssa històries20:11
josepgallartsi es cert20:11
rafael_carrerasde fet, encara no tinc ni el contacte i no he parlat amb ells :)20:12
rafael_carrerasel que ens porta al segon punt20:12
rafael_carrerasva contactar amb mi un noi de Flix que es diu Ferran i que deia que a l'institut estaven interessats en la festa20:13
rafael_carrerasi la setmana passada em va "confirmar" l'interès, però no em va donar el contacte directe, perquè ell no és professor ni res20:14
josepgallartper mi cap a Flix, no tenim mes opcions i no i e estat mai ;)20:14
rafael_carrerasjo tampoc20:14
josepgallartes probable que vinguin a grabar per un documental que volen ferme a mi20:16
rafael_carrerasem pentinaré20:16
josepgallart:-[20:16
rafael_carrerasbé, jo ja he dit el que havia de dir :-)20:18
josepgallartjo no ser pas que dir20:19
rafael_carrerasquedem que cercarem lloc per la ugj a les llistes, oi?20:19
josepgallartoi!20:19
alexmbones, dispenseu el retard, ara llegeixo el backlog20:19
rafael_carrerasi quant a Flix, doncs esperem que donin senyals de vida, que em penso que serà cap a meitat de setembre20:19
josepgallartperfecta !20:20
alexmd'acord amb tot20:20
alexmjo tampoc he estat mai a flix20:21
rafael_carrerasaixí m'agrada :)20:21
rafael_carrerasdoncs si no hi ha res més, ja estem20:22
josepgallartbones vacances !20:23
josepgallartvaig a asturias teniu  contacta amb el loco?20:23
rafael_carrerassí, conec el Marcos20:25
rafael_carrerasjo el vaig veure per setmana santa20:25
josepgallarton estan? jo anire a Oviedo20:25
rafael_carrerastot i que el loco asturià ja no existeix com a tal20:25
rafael_carrerasel Marcos és de Xixon20:26
josepgallartooooo:'(20:26
josepgallartbe que i farem, ja veig que no sera posible20:26
rafael_carrerasvinga, doncs bona nit20:28
josepgallartque vagui molt be !!20:28
alexmbona nit i bones vacances20:28
rafael_carreras######################################################20:28
rafael_carrerassí, bones vacances a tots!20:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!