/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/17/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: du då? har inte du beställt något skoj eller är på väg?11:53
Philip5Flygisoft: ser att Pipo M6 har kommit nu också och specen på den ser riktigt intressant ut12:15
Philip5måste googla lite reviews12:15
Philip5Flygisoft: japp då är det bestämt! blir till att beställa en pipo m6 nästa vecka när löningen kommer :D13:42
Philip5från tablettkungen13:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!