/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/17/#ubuntu-ro.txt

xuserrsalut08:35
ovidiu-florinsallutare lume13:49
ovidiu-florince faceți?13:49
ioanachioreanBună 14:02
ioanachioreanmuncim care cum putem ȘD14:02
ioanachiorean:D14:02
ovidiu-florindacă aveți chef să vă dati cu părerea: https://github.com/ovidiub13/ga_setup15:01
ovidiu-florinam facut un mic repo pentru a customiza workspace-ul15:02
=== crismlinux is now known as crismblog
crismblogsalutare16:07
=== crismblog is now known as crismlinux
=== crismlinux is now known as crismblog
crismblogam ieșit, noapte bună22:22
=== crismblog is now known as crismlinux

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!