/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/17/#ubuntu-za.txt

Kilosmorning superfly and all05:57
inetprogoeie more Kilos05:58
inetprogood morning everyone05:58
Kilosgoeie genugtig05:58
Kilosmore inetpro 05:59
Kilosjy is vroeg05:59
inetprodie skoolvakansie is verby05:59
Kilosah06:00
inetprotyd om weer te werk vir 'n slag06:07
Kilosnou eers06:08
Kilosai!06:08
inetproja man, daars nie genoeg tyd in 'n dag nie, tyd om sokkies op te trek06:09
Kilosjulle los my om alleen nuwe mense te help06:09
inetprojy's goed daarmee06:10
Kilosai!06:10
Kiloshi Vince-0 07:01
Vince-0haai!07:03
magespawngood morning all07:14
Kiloshi magespawn Xethron 07:28
Xethronmagespawn Xethron..... 0.o07:32
XethronHeya Kilo's07:33
Kilosmorning to you both07:33
Kiloshehe07:33
XethronI'm a magespawn! AAAAAHHHHHHHHH!07:34
Kilosno man him and you07:34
magespawnhah07:34
* Xethron runs away07:34
Kiloslol07:34
XethronMorning magespawn...07:34
magespawnhi Xethron07:35
theblazehenHi guys. If /quit and /connect are swimming in the ocean, and /connect gets eaten by a shark, who's left?08:08
Kiloshi theblazehen 08:09
Kiloshehe08:09
Kiloshi psyatw 08:09
psyatwhi Kilos08:09
charl_good morning08:10
Kiloshi charl_ 08:10
=== charl_ is now known as charl
charlwas freenode under attack again yesterday?08:12
psyatwhi charl08:12
Kilosthey never said08:12
charlhi psyatw 08:12
charli see a lot of netsplits and stuff08:12
charlhaven't been paying attention to irc much yesterday, was busy with work08:12
Kiloscould be bad internet too08:12
charlnah i irc from a data centre so that's unlikely08:13
Kilosnormally they announce attacks08:13
charlwonder why they have been under heavy ddos the last while08:15
Kiloskids with nothing better to do08:15
charllol08:21
Kiloskids are too clever08:21
ThatGraemeGuy/quit08:34
ThatGraemeGuyquite obviously :P08:34
charl?08:36
Kiloshehe08:36
Kilos<theblazehen> Hi guys. If /quit and /connect are swimming in the ocean, and /connect gets eaten by a shark, who's left?08:37
charloh08:37
charlobvious is obvious08:37
Kilosthe shark ate his /join and he didnt have to quit08:56
Kilos8ta improving slowly09:16
KilosFetched 3,906 kB in 20s (193 kB/s) 09:16
Kiloshi Squirm 10:11
Squirmhello Kilos10:13
mazalHello all11:36
Kiloshi mazal 11:36
mazalOom Kilos , turns out the 12.04 iso that I thought I have that I thought is Kubuntu is actually Xubuntu11:40
mazalSo the K play will have to wait till I can download it11:41
Kiloseish11:41
Kiloskde much better than the x one11:42
mazalForces me to rest though lol11:42
Kiloslol11:42
Kilosyou can just install kubuntu-desktop on unity11:43
mazalI dunno why I didn't dl K. Usually I dl all 3 for the LTS11:43
Kilosor kubuntu-full has spanne goed in11:43
mazalI don't want to karring with my main install11:47
mazalWant to put it on that spare partition on the external I have11:47
Kiloslol11:47
mazalBye all12:43
mazalHave a nice evening12:43
Kilossjoe12:44
* Squirm looks around14:08
Kiloswb Squirm 14:12
Kilosbbl15:12
magespawnlater all home time15:48
* mazal fiddles16:05
Kiloshehe16:05
Kiloswat nou16:05
mazalEk's rusteloos16:06
Kilosno kry die 12.04 kubuntu iso man16:06
Kilosmoenie sit en niks doen nie16:06
mazalNog net 30min niks doen hehehe16:07
Kilosai!16:07
mazalDan is ek besig vir die res van die aand :-)16:07
mazalDan kan ek ophou peuter en nie iets breek nie16:08
Kiloslol16:11
mazalHet nou geloer en ek het bk min data oor vir daai dl16:12
Kilosa ek het gedink jy is op adsl16:13
mazalEk is. Maar ek het net 2gb/maand16:13
Kilosai16:13
mazalVat nooit groot paket nie. Maar kan maklik top-up16:13
mazalEk wonner hoeveel sal die updates wees vir hom. Seker so 500mb16:14
mazalMy 12.04.02 Ubuntu by die werk was 400 en iets mb vir updates16:14
Kilosjy het mos al die pakkette in /var/cache/apt/archives16:14
mazalDis vir 13.04 , gaanie werk nie. En Kubuntu het seker nog ander updates uniek vir homself ook16:15
Kilosek het laas week skoon instaleer en 25m upgrades en 19m updates16:15
Kiloskry al die pakkette dan by die werk man16:15
mazalEk het wel 12.04 by die werk wat geupdate is. Dan sal hy net die unieke Kubuntu goete soek16:16
mazalSnap !!16:16
Kiloslol16:16
Kilosek hou van kde16:16
Kilosvat n ruk om te leer wat is wat maar dit kan meer doen as unity ek dink16:17
Kilosveral as jy kubuntu-full instaleer16:17
mazalEk hou van unity se search , kry baie vinnig apps en files16:18
mazalVinneger as 'n menu16:18
Kiloskde ook as jy dit intik16:19
mazalAl wat soms gebeur is ek vergeet die app se naam as dit iets is wat ek nie baie gebruik nie. Dan sukkel mens16:19
Kiloslol16:19
Kilosouderdom16:19
mazalHet kde ook so ding wat apps en files soek ?16:19
Kilosja as jy op die ding kliek links onder maar dit die menu ding oop met n blokkie bo waar jy die app intik16:20
mazalHier's nou baie "dinge" hier lol16:21
Kilosen daar is ander search goed maar ek is op unity nou so kannie onthou nie16:21
mazalLo Cantide 16:21
Cantidehey mazal, Kilos :)16:21
Kiloshi Cantide 16:21
mazalSo dis soos Win 7 se blokkie onder wat jy tik soek hy by files en apps vir jou ?16:22
Kilosbahalwe dat dit bo op die menu is16:22
mazalo....k.. hmm16:23
Kilosek sal more kde gebruik dan kan ek sien weer16:23
mazalOk , I'm gone. Lekker aand oom. Enjoy the evening everyone16:23
mazalBye16:23
Kilosnag seun16:23
Kiloslekker slaap16:23
mazalDankie selfde daar16:24
Kilosoh my lotsa peeps missing16:24
Kiloscant turn my back for 10 mins16:25
Kiloshi georgelappies 17:42
Kilosi go bed early tonight17:42
Kiloswarmer there17:42
Kilosnight all. sleep toght17:42
Kilostight too17:42
CantideQ&A now with Jono on #ubuntu-on-air and ubuntuonair.com18:10
zerefhmmmm21:08
Squirmmmmh21:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!