/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/22/#ubuntu-nl.txt

lordievaderGoede morgen.07:52
ynzegoeden....12:12
lordievaderGoede middag, ynze12:12
ynzeHoi lordievader, met dit warmere weer...12:13
ynzeikk ben iets te schoonmakering geweest met de software.12:13
ynzemis er nu 1.12:14
ynzeHet kiezen van deverschillene software.12:14
lordievaderBelangrijke dingen gepurged?12:15
ynzeben de naam ook kwijt12:15
ynze:-) alleen cleanup gedaan van de software...12:15
ynzeiest te veel.12:15
FermataWat werkt nu niet meer?12:15
ynze(Ik buig en ondergaa een woord....012:16
ynzehet zoeken naar andere programmas.12:16
lordievaderynze: Als je wilt zien wat je allemaal hebt wegegooid: /var/log/apt/history12:20
ynzelordievader: ik was even weg. probleempje woning.13:01
ynzezal kijken in de history bij /var.13:01
ynzelordievader: Er staan veel filenamen in, maar welke....13:12
lordievaderLigt er een beetje aan wat voor een problemen je hebt. Jij zegt dat je software hebt verwijderd, deze history file geeft aan welke software je hebt verwijderd.13:13
ynzewat ik mis, is een overzicht van de te installeren software13:15
lordievader"de te installeren software"? Wat bedoel je daarmee?13:16
ynzeEen overzicht van te installeren packages.13:17
ynzevoor bv een tem of een pictureprog13:18
lordievaderynze: Iets als het software-centrum?13:18
ynzedenk het wel.13:19
ynzeben echt de nam kwijt.13:19
ynzea13:19
ynze(te veel opgeschoond)13:19
lordievaderynze: Kennelijk heet de package gewoon "software-center", apt-get install software-center13:20
OerHeksof Synaptic13:20
ynzega ik voor! Zal het installeren en zo vertellen wat het was.13:20
ynzeHet is met python gemaakt?13:24
ynzedank OerHeks13:25
ynzeProbeer eerst de andere.13:25
ynzeDe Ubuntu Software Center is toegevoegd in het menu onder System Tools!13:30
ynzeDat was het dus.13:30
ynzeDank lordievader!!!!13:30
lordievaderNo problem, glad I could help.13:31
=== stoeptegel is now known as ducktool
=== JanC_ is now known as JanC
=== stoeptegel is now known as ducktool
Cees_stomme vraag maar als je mee doet met crowdfunding voor een ubuntu telefoon voor stomme vraag maar als je mee doet met crowdfunding voor een ubuntu telefoon voor 600 euro600 euro21:06
Cees_op stomme vraag maar als je mee doet met crowdfunding voor een ubuntu telefoon voor 600 euro21:06
Cees_op http://www.indiegogo.com/projects/ubuntu-edge is dat dan een investering ofzo voor de belastingaangifte?21:07
Cees_sorry voor het stomme plakken :)21:07
Cees_maar is het een "investering" in een crowdfunding? Vast wel als je er veel besteld maar als je voor 1 deelname gaat?21:08
OerHeksNee, dat lijkt me niet belastingvrij.21:11
OerHeksgoeie vraag trouwens.21:11
OerHeksIk heb deze: " linux installeren naast windows8, heeft dat invloed op garantie win8 en garantie machine ?21:12
OerHeks:P21:12
Cees_OerHeks: http://blog.iusmentis.com/2013/05/06/garantie-telefoons-mag-niet-vervallen-bij-root-of-jailbreak/21:15
Cees_dus van pc ook niet21:15
OerHeksDie regel wist ik. maar ik las ergens dat open drivers hardware konden vermoeren...21:16
Cees_kan altijd, is niet normaal21:16
OerHeksmaar voor jouw vraag, ben ik zeker geïntresseert, als ik morgen tijd heb, fiets ik even langs de belastingdienst, Cees.21:17
OerHekszit hier hemelsbreed 280 meter vandaan.21:17
OerHeksgratis koffie enzo21:18
Cees_dat open source drivers hardware vermoeren is zo bijzonder dat kan geen reden zijn (voor wat dan ook).21:18
Cees_mooi, ik ben nieuwsgierig OerHeks21:19
OerHeksIk denk dat je gewoon investeerder bent.21:19
Cees_voor 300 euro wil ik er wel 121:19
OerHeksMisschien dat er een ondergrens aan zit, wat ik verwacht.21:20
Cees_we gaan het meemaken :)21:20
OerHeksmaar die 600 euro is voor 1 phone, en daarna geen winstdeling toch?21:21
OerHeksdus het is niet echt crowdfunding in de zin van fonds.21:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!