/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/22/#ubuntu-no.txt

hjdHm... ser ut som mir snart kommer til saucy (bug 1203207). Dvs som en pakke i arkivet, ikke gjennom PPAen som har vært tilgjengelig lenge17:55
lubotu3bug 1203207 in mir (Ubuntu) "[MIR] mir" [Undecided,New] https://launchpad.net/bugs/120320717:55
Malinux-trodde mir styrtet mot jorden for noen år siden, men hva er mir i ubntu-verdenen?17:58
Malinux-display server står det på siden der17:58
hjdJa, den er laget som et alternativ til x(.org) eller wayland. De ønsker å bygge opp en stack selv som vil fungere på kryss av mobiler, nettbrett og pcer. Se forøvrig http://en.wikipedia.org/wiki/Mir_(display_server)18:02
Malinux-aha. smart18:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!