/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/22/#ubuntu-se.txt

andolmorgens04:34
antiimorrn07:01
Heekmorn :)07:07
Screedogod morgon07:18
maxjezygoe mojjn!07:29
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
peyamtjena13:28
peyamjag här, farbror peyam13:28
huttangomorgon13:29
peyamgoddag13:29
huttanhänder det nått kul här då?13:30
peyamnäj13:30
peyamförsöker hitta ngt roligt spel till min kära xubuntu13:30
huttandota 2 =)13:31
peyamunrdrar om America's ARmy är gratis13:31
peyamdota 2?13:33
peyambad e de13:33
peyamvad e det13:34
peyamhuttan, var kan ja ladda ner den där Seriuse sam 3?13:37
huttanpeyam: hur ska jag veta det?13:47
peyamhuttan, för du e awesome?13:47
peyamhuttan, kolla min blogg http://kurdiskingenjor.wordpress.com13:48
huttanpeyam: thepiratebay ar ju ett forslag13:48
huttanpeyam: kollar din blogg13:48
peyamhuttan, tack!13:48
huttanlite linux hjälp?13:49
huttanpeyam: ska skicka min min lillebror här, en hel del han kan läsa faktiskt =)13:49
peyamja anteckningar til mig själv egentligen sen skrev jag massor annat13:49
peyamhuttan, jag försöker samla in "snabba frågor o svar" från olika hemsidor13:50
huttanbra idé13:51
huttanfast detta fungerar inte för alla, du har en del antaganden =)13:52
peyamhuttan, ja hahaha14:05
peyamhuttan, funkar din updaterare?14:16
maxjezy"Storbritannien förklarar krig mot pornografin"15:44
maxjezyäntligen något land som visar framfötterna15:44
maxjezyhttp://www.flashback.se/artikel/3761/storbritannien-forklarar-krig-mot-pornografin15:44
peyam_15:52
peyam_vad händer15:52
johanbrprogrammeringsfråga: jag vill använda ett pythonprogram för att säga åt en annan dator att köra ett kommando, och snabbhet är viktigt. vad är bästa sättet att göra det på?16:34
johanbrha ett program i andra änden som lyssnar på en socket, och kör kommandot när det får ett meddelande?16:35
=== Nafallo_ is now known as Nafallo
Nafallosaywhat...18:08
peyamdet blir soc för min del nu19:46
einandjohanbr: vad menar du med snabbhet?20:00
peyamhej20:59
propushej21:00
peyamläget21:00
propusjo vars.. själv då?21:00
peyamjodå.. ska söka soc21:00
propussoc?21:01
peyamta skattebetalarnas pengar21:01
peyamja socialbidrag21:01
peyamoch sen skicka till solamia21:01
propusaha okej.. :)21:01
peyamhahaha21:01
johanbreinand: att kommandot körs i princip omedelbart på den andra datorn21:35
johanbriaf, jag löste det med sockets och det verkar funka bra21:35
realubotHallå tjejer.23:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!