/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/23/#kubuntu-se.txt

maxjezydarkwing duck så här på morgonkvisten!11:26
Philip5otäckt11:31
maxjezyPhilip5, ska du verkligen köpa filmkamera?17:36
maxjezyfilmdöden, är du inte rädd för den?17:36
Philip5nä den är inte död utan lever i subkultur17:41
Philip5bara blivit dyrare med film men kamerorna är billiga17:42
Philip5kan köpa en studiokamera för 5000 kr som för några år sådan kostade 10x så mycket17:43
maxjezyvilka tillverkare kommer tillverka film om 3 år?18:32
maxjezyeller de kanske höjer priserna något galet för att kunna fortsätta produktion18:37
maxjezyfilmen kostar mer än kameran :)18:38
maxjezyär ju nästan där vi är idag redan18:38
Philip5nja, kodak har ju fått rekonstruera hela sitt företag för att inte gå i konkurs men av få delar av bolaget som går med vinst fortfarande är filmproduktionen och försäljningen men den är långt ifrån den kassako som den var förr19:37
Philip5så volymen film är mycket mindre och dyrare19:37
Philip5sedan har de ränsat ut sortimentet av filmtyper och det finns inte lika många sorter kvar, mer de klassiska19:38
Philip5det har ju blivit renesans med filmfoto och poppis igen där fotonerdarna vill gå tillbaka till retro19:38
Philip5hela lomography trenden som kommit19:39
maxjezytror det är en sån där hipsterpryl som dör ut innan någon hunnit framkalla första rullen!21:24
maxjezysover grabbarna?!?!22:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!