/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/23/#ubuntu-nl.txt

yJilanguage = English?10:16
FermataThe language of choice in here is Dutch.  For help in English, visit #ubuntu.10:16
yJiHoe gebruik ik een brother MFC-J5910DW als een netwerkscanner, als printer is me al gelukt...10:18
Fermata...niet.10:24
=== stoeptegel is now known as ducktool
hans_hoi14:22
hanshi every one18:02
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
OerHekshallo hans18:10
hansalles goed hier18:15
FermataZeker.18:15
hanskan weer eens geen keus maken welke distre18:16
hansdistro18:16
hanswil een xfce want kde werkt hier niet lekker met mijn phone18:17
FermataXubuntu, wellicht?18:17
hanszal ik voor een lts gaan of de laatste18:17
hanszit nu met mint xfce18:17
FermataBen je afhankelijk van nieuwe versies van software?18:18
hansmaar wil nog wel eens vast lopen18:18
hansik niet18:18
hanszou niet weten waarom wel18:18
FermataDan zou ik de LTS pakken.18:19
hanswil ook geen onzinnige software18:19
hansen waarom xubuntu en geen mint xfce os ubuntu met xfce on otp18:19
FermataNou ja, we ondersteunen hier in principe alleen Ubuntu en afgeleiden.18:20
FermataDus Xubuntu is dan de voor de hand liggende keuze, als je iets met Xfce wilt.18:20
hansmint is toch ook ubuntu18:20
FermataNee.18:20
hansis toch een ubuntu 13.04 base18:21
FermataMint is een onerkende derivaat van Ubuntu die redelijk anders is opgebouwd.18:21
hansok vandaar18:21
hansdan maar eens kijken of xubuntu wat is18:21
Fermata:)18:22
hansmet dolphin van kde kan ik nix van mijn phone sd card halen18:22
hansanders had ik wel kde genomen18:22
hansging ff fout18:25
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
DenBeirenhey allen18:35
DenBeirenik heb net een poging ondernomen om een serverversie te installeren met een software raid18:36
DenBeirenis het nog steeds zo dat je een alternate versie nodig hebt om lvm's te kunnen configureren?18:36
JanCDenBeiren: er is geen alternatieve server-versie?18:38
DenBeirenniet of niet meer?18:38
JanCde server-versie gebruikt dezelfde installer als de alternative desktop-versie18:39
DenBeirenik meen me te herinneren dat je vroeger drie varianten had,.. desktop, server en alternate cd18:46
DenBeirenen enkel met de alternate kon je lvm op software raid configureren18:46
JanCde alternate is een destop-cd, maar je kan die uiteraard altijd eens proberen18:53
JanCdesktop install-cd18:53
lordievaderVan 12.04 bestaat de alternate-cd nog.18:53
JanCje kan ook altijd lvm configureren in een shell ook18:53
hansmag ik jullie wat vragen18:54
lordievaderhans: Ga je gang.18:54
hanswelke versie hebben jullie draaien en om welke rede18:54
DenBeirenmaar je kan dus normaalgezien de 12.04 alternate installeren en geen gui hebben toch?18:54
hansik blijf maar zoeken, vind het allemaal wel wat18:55
DenBeirenik heb 12.04 LTS op de server,.. net om de LTS :-)18:55
hansesther-199918:55
lordievaderhans: Precise Server op de server, Kubuntu Raring op de laptop en Kubuntu Saucy op de desktop.18:56
JanCje kan altijd the netwerkinstallatie-cd nemen ook18:56
hansjij bent dus een kde fan18:57
hansvind ik ook het mooiste maar heb een conflict met mijn telefoon18:57
lordievaderDat kun je zeggen ;)18:57
hanskan van mijn sd niets verwijderen en ook niet van mijn media player18:58
lordievaderhans: ro mounted?18:59
hans???18:59
lordievaderhans: Read-only mounted.18:59
hansok18:59
hanskan je dat veranderen19:00
hansin xfce heb ik het probleem niet19:00
lordievaderOpnieuw mounten met rw (read-write), maar goed het is maar een gedachte.19:00
hanszal hier ff kijken hoe het staat19:01
hansin xfce is de groep root en alles lezen schrijven19:02
hansmaar kan niets veranderen19:02
lordievaderhans: Dat zijn filepermissies, is heel wat anders dan waar ik het over heb ;). Je kan partities mounten met de ro optie, hierdoor kun je niet naar de partitie schrijven.19:03
hansok en hoe verander je dat19:03
hansgparted ziet geen hdd in je netwerk19:04
lordievaderhans: Moet je eerst weten of ik uberhaupt gelijk heb, met "mount" kun je alle gemounte partities zien en ook met welke opties.19:04
hanswat is het commando19:05
lordievaderhans: mount19:05
lordievader;)19:05
hans/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)19:06
hansproc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)19:06
hanssysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)19:06
hansnone on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)19:06
hansnone on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)19:06
hansnone on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)19:06
hansnone on /sys/kernel/security type securityfs (rw)19:06
hansudev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)19:06
hansdevpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)19:06
hanstmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)19:06
hansnone on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)19:06
hansnone on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)19:06
hansnone on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)19:06
hansbinfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)19:06
hansgvfsd-fuse on /run/user/hans/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=hans)19:06
lordievaderDaarvoor is pastebin: http://paste.ubuntu.com19:06
hans/dev/sdc1 on /media/hans/muziek type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)19:06
hans/dev/sdb3 on /media/hans/nieuwe downloads type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)19:06
hansgvfsd-fuse on /run/user/root/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev)19:06
lordievaderHoud het hier een beetje schoon.19:06
hans:)19:06
hansoeps sorry19:07
lordievaderZou je de output op pastebin willen gooien? Is leesbaarder.19:07
hanshttp://paste.ubuntu.com/5905092/19:08
lordievaderWat is het pad naar je mobiel?19:09
hanszit er nu niet in19:09
lordievaderDan heb je niet veel aan die output.19:10
hansok zit nu ook met xfce en hier werkt het, maar wat jij zegt moet het op kde ook werken19:10
hansmoet ik via deze weg een aanpassing doen19:11
lordievaderAch ik zou het gek vinden als het niet zou werken in KDE maar wel ergens anders.19:11
hansheb nu mijn media player gemount maar zie in het lijstje geen verschil19:12
hanszal er morgen kde op zetten, ik moet zo helaas naar mijn werk19:14
lordievaderDan heb je hem niet gemount. Of XFCE doet weer smerig.19:14
hanshttp://paste.ubuntu.com/5905107/19:15
lordievaderhans: ?19:15
hansja19:16
lordievaderWat bedoel je met die output?19:16
hansmoet nog heel veel leren19:16
hansdat is de laatste waar ik toegang tot mijn media player eb19:16
hansheb**19:16
hanslordie als jij me morgen wil helpen graag gooi ik er eerst ff kde op19:17
hanszit nu op xfce en daar werkt het wel19:18
lordievaderhans: Van mij hoeft het niet hoor, weet ook niet of ik morgen veel tijd heb.19:18
hansok19:18
lordievaderLaat je xfce er toch op staan?19:18
hanszo dacht ik er eerst ook over maar het is wel een beetje zaai19:18
hanssaai19:18
hansmensen ik ben weg moet helaas de economie uit het slop halen19:20
lordievaderVeel plezier.19:21
hansdank je19:21
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!