/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/23/#ubuntu-se.txt

ponutsse or eng.. in language?06:45
spixx?06:49
bamsefarDet är som en disneyfilm här, alla pratar Svenska.06:52
kodeintrokke det06:55
ponutsAaa07:34
ponutsHmm min latency var lite hög..07:34
ponutsFunderar på att sätta upp ett hemnätverk (inget nytt) men där man har en heltäckande vy..07:34
ponutsEn server, 4-5 clienter, 5-6 mobila enheter, lite annat.. övervakning (nagios), kostnad av 0:-07:35
andolponuts: Hur får du kostnaden till 0?07:36
kodeinallt finns redan hemma och tid är gratis?07:37
andolkodein: ström?07:37
ponutsAhh.. bra svar07:38
ponutshar för mig att landscape kostar.. en updaterings server för alla klienterna..07:39
ponutsHar två döttrar som kör ubuntu.. men patchningen måste jag sköta om per maskin07:39
ponutsOk.. Nagios övervakning, LAMP, epost, firewall, och andra servertjänster är inga större problem med öppet och finns enkla guider..07:42
ponutsMen att knyta samman allt, patchning, kalender... detta kanske är nåbart men med vad?07:43
Barreponuts: puppet är ett bra (tycker jag) system för att hantera klientera, med det kan du installera/konfigurera vad och hur klientera skall se ut. Där kan du också se till att konfigurera apt med unattended-upgrades så att systemen uppgraderas automagiskt.07:49
christofferponuts ...Barre har senaste månaden skrivit en serie "Reclaim your data" ...vet inte om det är vad du är ute efter riktigt men kanske kan ge inspiration07:50
christofferhttp://gargamel.nu/07:50
christoffernär man talar om trollen :D07:50
Barreponuts: för kalender så kan du exempelvis använda Radicale eller ownCloud07:50
Barrechristoffer: =)07:50
* Barre blev precis kallad för troll ;P07:50
andolBarre: Kan väl inte vara första gången? :P07:51
Barreandol: nej, absolut inte....07:51
bamsefarBarre: Trololol07:52
christoffer=)07:52
ponutsvi kollar upp07:53
ponutsNu så.. kommer vi någonstans ;)07:57
ponutstack för tipsen so far07:58
kodeinandol: är väl gratis?08:03
andolkodein: Bara ifall man är student alternativt NSC? :)08:08
kodeinhar nsc gratis el?08:08
andolkodein: Har för mig att LiU står för den elen, men är långt ifrån säker.08:08
kodeinja, men alltså, nsc är ju en del av liu, så det är ju inte helt konstigt isf08:09
andolkodein: Ähh, allt ska interndebiteras! :)08:09
kodeindäremot kanske de inte internfaktureras riktigt lika hårt som inst08:09
kodeinmen det är ju hsh inte en så gammal idé att inst ska stå för sina egna elkostnader. jag tror de kom på det bara häromåret08:10
huttanmorgon :)14:40
andolhuttan: såpass illa alltså? :)14:44
=== Markslap is now known as Markk
huttanandol: haha ja, blev hårt igår =)15:25
maxjezymorrn morrn15:55
peyamhej19:21
Frubnågon som har haft problem med kakor? fast jag har kakor accepterat, så gnäller om det :/20:53
andolFrub: Mitt huvudsakliga problem med kakor är att jag ibland äter för många utav dem :)20:59
andolFrub: Någon särskilt webbläsare och/eller webbsida som ovill sig?21:00
Frubden gör så när man loggar in så får jag ett felmeddelande att servern diregerar eller vad det nu kallas21:04
Fruboavsett hur jag ändrar och så händer inget.. får samma problem med hemsidorna, har gjort allt jag kan tänka mig21:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!