/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/27/#kubuntu-se.txt

Philip5maxjezy: vad gör du i värmen??12:02
maxjezyjag ligger och sover :)16:39
maxjezyvaknade precis16:39
Philip5siesta alltså?16:42
Philip5gör som vampyrerna och vaknar framåt kvällen16:42
maxjezymm18:26
maxjezykonstigt, har lagt ut min ritplatta men ingen budar18:27
maxjezypå tradera18:27
Philip5jag har budgivit lite på analog kamera idag men snubben vill ha så mycket för den18:33
Philip5iag mycket eftersom jag lär åka på tullavgifter och skit och då blir det dyrt18:33
maxjezysåg du k special om Duane Michals?19:39
Philip5nope19:58
Philip5tänkte kolla på den på play19:58
maxjezygör det21:05
maxjezyintressant gubbe.21:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!