/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/27/#ubuntu-no.txt

RoyKikke stort å overskrive der00:01
lolcatdet komm opp hundrevis av avtaler om at jeg ikke hadde tilgang til devnull00:08
RoyKda har du kanskje sletta den00:14
RoyKmknod ...00:14
RoyKmknod 1 3 /dev/null00:14
RoyKtror jeg00:14
RoyKog en chmod 66600:14
RoyKmen å slette /dev/null er jo i utganspunktet en ganske teit ting00:15
RoyKmknod /dev/null c 1 300:17
RoyKmknod -m 666 /dev/null c 1 300:18
RoyKevt00:18
lolcatjeg rebootet, da fikset den det00:23
RoyKlolcat: fbsd?00:25
lolcatnei, ubuntu på laptopen00:26
lolcatJeg må finne en bra måte å mounte filserveren00:27
RoyKvi /etc/fstab00:35
RoyKnfs er tingen00:35
RoyKbare eksporter filsystemet på fbsd-boksen00:35
RoyKvi /etc/exports00:36
lolcatmen da har ikke begge tilgang samtidig?00:36
RoyKlegg til00:36
RoyKexportfs -r00:36
RoyKnfs er delt00:36
lolcatMå jeg ikke installere noe?00:38
RoyKkjenner ikke fbsd så godt, men antar at den har nfs-server som standard00:40
lolcatser sånn ut00:40
RoyKhvis ikke - google00:40
lolcatMå få satt passord på det00:40
lolcattilgang etter IP er skummelt00:40
RoyKda må du sette opp kerberos00:40
RoyKer ikke noen passordatuentisering på nfs00:41
lolcatah00:41
lolcatfilserveren står åpent mot internet00:41
RoyKja, men ip-filtrering funker jo00:41
RoyKufw enable00:41
RoyKså syr du sammen et ip-filter for ting som du trenger00:42
RoyKufw allow from 192.168.0.0/1600:43
RoyKfunker nok00:43
RoyKom det der det rfc1918-nettet du er på00:43
RoyKde adressene rutes ikke over nettet uansett00:43
RoyKom du har en fast ip, så kjør ufw allow from (din ip)00:45
lolcatJeg bruker ikke NAT00:48
RoyKda setter du bare op ufw til å tillate de adressene du kjenner00:49
RoyKeasy as cace00:49
RoyKcake00:49
lolcatde endrer seg00:50
RoyKda setter du opp kerberos eller bruker samba00:50
RoyKeller sshfs00:51
lolcatah00:53
Mathiassshfs er veeeldig fint på android ihvertfall :P02:44
lolcater det det?05:00
Mathiasmm05:06
Mathiaskan jeg mounte mediemappa på telefonen ;P05:06
Mathiasmer stabilt enn samba, pluss at jeg har tilgang fra WAN05:06
lolcatKult05:07
RoyKfabric virker som et fint verktøy :)14:24
RoyKhttp://nrkbeta.no/2013/07/24/continuous-delivery-i-nrk/14:25
RoyKmange fine tips der14:25
Malinuxsyntes det er leit at den nye nett-tven deres kun kan sees på nettsidene14:37
geirhaheh.  if not (check_ps("%s | grep java" %14:46
geirhaLurer på hva check_ps gjør; ser ikke veldig trygt ut14:47
RoyKMalinux: hva mener du?15:04
Malinuxfør kunne man se nettv til nrk i vlc f.eks. ved å kopiere url-en15:08
Malinuxdet var også noen som hadde mekket en måte å se nrk nettv som filsystem i linux15:08
RoyKja, men rettighetshaverne likte ikke sånt15:08
Malinuxnei, men det som nrk selv har rettigheter til, burde det vel gå med?15:08
Malinuxhadde jeg kunne sette opp filsystemet igjen, burde jeg kunne spilt av med den wd-boksen til veninna mi15:08
RoyKsynes de burde lagt ut alt av nrk-materiell på torrent, jeg15:09
Malinuxenig15:09
Malinuxmen det burde også være mulig å sette opp slik at man kan spille av slik man ønsker også15:09
RoyKmen det funker jo heller ikke, siden om det er så mye som en snutt av en sang, så nekter TONO for at noe sånt kan gjøres15:09
Malinuxsukk15:11
MalinuxTONO blir som om jeg skal betale penger hver gang jeg går inn i et eller annet hus, fordi jeg da bruker noe noen har tegnet eller noe15:11
RoyKde har jo gått etter tannleger og sånt som spiller radio15:17
RoyKog krevd dem for rettighetspenger15:17
RoyKfordi atte de spiller musikk, atte15:17
RoyKselv om radiostasjonen har betalt15:17
Malinuxja, og da blir det jo drøyt15:23
Malinuxkanskje alle får mikrofoner kobla til hodet også, så kan tono sjekke hvor mye du tilfeldigvis har hørt av diverse låter i det du passerte, slik at du kan betale for det15:23
RoyKhøres bra ut!15:24
Malinuxja.... :p15:24
RoyKbør koste litt å nynne på en jokke-låt!15:25
RoyKkanskje litt mer om man faktisk synger, noe man gjerne gjør av og til15:25
Malinuxjeg nynner jo stadig melodier, så jeg skylder nok TONO litt15:26
RoyKmhm15:28
RoyKpiratnynner!15:28
Malinuxja :S jeg burde skamme meg. Tenk å kopiere låter ulovlig til hjernen på den måten og dele den med hvermansen15:28
RoyKja, skamme seg!15:29
Malinuxkunne jo vært morro å spurt TONO. Hei. jeg nynner gjerne litt på forskjellige låter. Gjerne på bussen, trikken og t-banen. Bør jeg da også betale TONO etter hvor mye jeg nynner?15:29
Malinuxhm, føler vi er litt på offtopic her. Ser jeg er i ontopic :)15:29
Mathiasog der tok lightdm selvmord17:27
Malinuxusj. linux ass :S17:37
Malinuxnoen feilmeldinger?17:37
Mathiasuheldigvis ikke17:37
Mathiasog apport trenger en grundig debug, igjen17:37
RoyKikke noe i loggene heller?17:49
Mathiashvor ligger de? :p18:03
RoyK/var/log/noe18:03
Mathiashttp://paste.ubuntu.com/5919192/18:16
RoyK 22:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!