/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/07/28/#ubuntu-nl.txt

* der3x groet kanaal11:41
LuckiboyHoi der3x.11:59
on5slhallo :) een vraagje, als ik samba4 wil opzetten gewoon om files te delen, welke van deze moet ik volgen? https://wiki.samba.org/index.php/Samba#Setup.2FMigration_HowTos13:22
lordievaderon5sl: Je kunt ook deze volgen: https://help.ubuntu.com/community/Samba/SambaServerGuide13:33
on5sllordievader: wel ik gebruik samba4 dus dat gaat niet13:36
on5slik weet niet juist wat er gebeurd AD gewijs bij de oudere samba als je juist een share opzet13:37
lordievaderAh, sorry. Werkt smb4 niet opdezelfde manier als smb3?13:37
on5sldan wordt hij toch geen lid ofzo van een domein?13:37
on5sllordievader: wel die vraag stel ik me nu ook :P13:38
lordievaderHeb je smb4 zelf gecompileerd overigens?13:43
on5sllordievader: jop13:48
on5slmaar ik gebruik freebsd maar omdat het een algemene vraag was over samba4 kwam ik dit hier even vragen13:49
lordievaderDenk dat smb4 nog niet door Ubu wordt gesupport, zit in iedergeval niet in de raring repo. Misschien dat #ubuntu-server meer over smb4 weet.13:51
lordievaderOf in #samba, bestaat kennelijk ook.13:51
on5slpff ben nog steeds niks wijzer14:36
=== jan is now known as Guest22990
NoirXhoi20:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!