/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/01/#kubuntu-se.txt

Philip5x_link_: ja då är det du och jag som håller kanalen levande nu då ;)12:41
maxjezyvad har hänt?14:03
maxjezyflyginsoft är inte här ju14:03
Philip5nä och inte du heller vilket verkade vara lite lustigt sammanträffande14:06
Philip5maxjezy borta + flygisoft borta + stockholm pride pågår = lustigt sammanträffande....14:07
maxjezyhahaha14:07
Philip5flygisoft är i stockholm för han skulle "byta sin server".... råkar bara vara just när det är sthlm pride som han måste byta server... ;)14:08
maxjezyvet inte vad jag ska säga14:11
maxjezydet är helt klart inte acceptabelt14:11
Philip5han är iaf avslöjad... han kan lika gärna komma ut ur garderoben14:11
maxjezyhan kanske koppla ner pga åska?14:43
maxjezydet står åskväder på kartan nu14:43
maxjezyPhilip5 http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=749862&gclid=CI64o46_3LgCFeR2cAodTA4AsA#extra14:50
maxjezytror du det där kortet har stöd för grafik ur cpu?14:50
maxjezyden verkar inte ha hdmi14:52
Philip5hur menar du?15:34
maxjezyvi kan glömma det15:57
maxjezyjag tänkte på om jag kastar in en i7:a i den, med sandy bridge om den har hdmi möjlighet som min dator har nu15:58
maxjezymen jag såg att den inte har hdmi i moderkortet alls15:58
maxjezyvilket för mig till slutsatsen att ja inte är intresserad längre15:58
Philip5ok16:02
Philip5annars hade det gått16:02
Philip5nnu ska jag ut och kuta en runda medan det är uppehåll16:03
maxjezyaha, regn där med16:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!