/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/03/#ubuntu-dk.txt

nikolaj_basher?spørgsmål er der nogle der har erfaringer med owncloud på egen server eller firma server?17:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!