/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/04/#ubuntu-hr.txt

Vlado9A3CYjutro :) ...08:13
Vlado9A3CYhtio bih si sloziti irc client na smartphone... je li AndroIRC okay aplikacija, ili mozda koja druga... ne znam kaj da si instaliram, tnx08:15
zerobravoja ju koristim, sasvim zadovoljan08:44
zerobravoradi odlicno i sa zncom08:44
Vlado9A3CYtnx zerobravo 08:45
zerobravonp08:45
rsedakjutro18:19
igustinsastanak na #hulk-leadership počinje za manje od pola sata, pridružite nam se18:37
kimirbok ubuntulog 20:22
kimiršta ima20:22
kimirlijep dan, nije li?20:23
kimirjel toplo tamo, u kutiji?20:23
Staromodanda, vruć i sparan.20:23
kimiroprosti mi na nepristojnosti ubuntulog , nisam pitao, što si ti?20:24
kimirjesi onako veeeeliki ?20:24
kimirili maleni kućni?20:24
kimirStaromodan: jel raste brada?20:26
kimirej ej ne moraš biti tako pričljiv20:26
kimiruspori malo20:27
Staromodanda, polako ali sigurno20:27
kimirStaromodan: drago mi je to čuti. čuo sam da ona bolest koja hara moslavinom ima loš utjecaj na brade20:28
kimirbilo bi katastrofa kada bi ti plan propao zbog takve neprilike20:29
kimiripak, bilo je dug i težak put20:29
=== chaky_ is now known as chaky

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!