/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/04/#ubuntu-nl.txt

joostvbthijssie_: wat is je vraag?05:10
joostvben welk probleem wil je oplossen?05:10
joostvbover t algemeen is n 2e mx op een 2e machine een minder goed idee, tegenwoordig05:10
joostvbals in: sinds n jaar of 1005:10
linsemogge05:35
Jeroengoede morgen :)09:26
exalthallo09:26
Jeroenik heb een vraag, ik zit te denken om m'n bestanden centraal op te slaan op nog een te kiezen manier een nas of een echte server09:26
Jeroenik heb nog niks alleen een laptop09:26
Jeroenm'n externe schijf is behoorlijk oud en bijna vol09:27
Jeroenwat mij dus fijn lijkt is via een netwerk? op een centraal punt m'n data hebben staan09:27
Jeroenook heb ik bijna 10.000 foto's dus veiligheid is van nummer een belang09:28
Jeroenwelke opties zouden er zijn?09:28
Jeroenen kan het wat ik wil?09:28
joostvben nou is Jeroen alweer vertrokken11:07
joostvbtis wa11:07
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
Muad_Dibberhm17:04
Muad_Dibberben ik de enige die met ubuntu 13.04 steeds meer problemen heeft met bestanden openen via smb?17:05
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
thijssie_@joostvb Ik zou graag een duidelijke tut willen hebben, voor het opzetten van een tweede MX op een andere machine.19:56
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!