/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/05/#kubuntu-se.txt

x_link16:07 < Philip5> maxjezy borta + flygisoft borta + stockholm  pride pågår = lustigt sammanträffande....18:58
x_linkHahaha =)18:58
x_linkPhilip5: Härligt sagt =)18:58
x_linkAja, då var det dags att springa iväg igen då =)18:58
Flygisoftpff18:58
Flygisoft:P18:58
Philip5Flygisoft:  :P21:09
Flygisoft;D21:09
Philip5Flygisoft: pysslar du med då?21:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!