/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/05/#ubuntu-nl.txt

joostvben thijssie_ ook04:26
joostvbMuad_Dibber: ik gebruik nog ubuntu 13.04, noch smb...04:27
joostvbs/nog/noch/04:27
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== BlackDex_ is now known as BlackDex
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
mohammadhanifhi11:09
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
JasperCoenraatshallo14:46
JasperCoenraatszit hier met een aangifteprogramma vd belastingdienst, die me min of meer zeggen dat ze zelf niet weten hoe je het gestart krijgt14:47
JasperCoenraatsiemand die dat weet?14:47
JasperCoenraatsa;s je met "ls" een bestand ziet staan dat je niet kunt opstarten, wat is er dan mis?14:47
Gotiniensterminal of grafisch?14:48
JasperCoenraatsdoet het nergens, maar is overal zichtbaar14:49
JasperCoenraatsT en  G14:49
Gotiniensals je in de directory staat waar je het programma hebt uitgepakt14:50
Gotiniens./ib_linux14:50
Gotiniensib_linux is wss de naam van het programma14:50
JasperCoenraatseven kijken14:50
JasperCoenraatsib is het nl niet14:50
JasperCoenraatsmaar ik denk dat ik je begrijp14:50
JasperCoenraatsdat doet het dus niet14:52
JasperCoenraatser staat een programma, executeble, maar het start niet14:53
Gotiniensow wacht14:54
Gotiniensheb je wel execute rechten op dat bestand?14:54
JasperCoenraatsde root14:54
Gotiniensdoe je dit als root?14:54
JasperCoenraatsalles geprobeerd, het staat in de lijst (ls) maar dat ding zegt: bestand bestaat niet14:55
JasperCoenraatsof ik moet idd iets met root verkeer doen14:55
JasperCoenraatsmaar is su niet ook goed>14:55
Gotiniensje moet het als je gewone gebruiker uitvoeren14:57
Gotiniensmaar wat doe je precies als hij de melding bestand bestaat niet geeft14:57
JasperCoenraatsgewoon de naam invullen14:58
JasperCoenraatsvan dat bestand14:58
Gotiniensook met de ./ ervoor14:58
JasperCoenraatsnee14:58
Gotiniensdat moet wel als je in dezelfde directory staat14:58
JasperCoenraatsik sta in de dir14:59
JasperCoenraatsik type ls wa*14:59
JasperCoenraatser is een prog wa...14:59
JasperCoenraatsik toets die naam in14:59
JasperCoenraatsreactie: bestand bestaat niet15:00
Gotiniensprobeer het niet eens met ./wa15:00
JasperCoenraatszelfde15:00
Gotiniensweet je zeker dat je in de goede directory zit?15:01
JasperCoenraatsja15:01
Gotiniensmet ls wa* ga je namelijk ook kijken in andere directory's15:01
JasperCoenraatsoh15:02
Gotiniensmits die  er zijn natuurlijk15:02
JasperCoenraatsff kijken15:03
Gotiniensdoe eens gewoon ls15:03
Gotinienszonder die wa*15:03
JasperCoenraatsheel veel, te veel15:05
JasperCoenraatsis er iets als -p15:05
JasperCoenraats(dos)15:05
Gotinienswat doet dat?15:05
JasperCoenraatsopdelen lijst, per pag15:05
JasperCoenraatsscherm15:05
Gotiniensls | less15:05
JasperCoenraatsja. is aanwezig15:06
Gotiniensdoe eens ls -al <bestand>15:07
Gotiniensen geef de output hier15:08
JasperCoenraatsrwxr-xr-x15:08
JasperCoenraatsroot root15:08
JasperCoenraatsrwxr-xr-x 1 root root15:09
JasperCoenraatsen als root opstarten gaat niet, want dan zegt ie de file met de genoemde eigenschappen niet te kennen15:11
JasperCoenraatsvaag?15:13
JasperCoenraatsGotiniens: snap je 't?15:15
JasperCoenraatsben in de buurt15:16
JasperCoenraatsping me plrease15:17
JasperCoenraatsbiw15:24
JasperCoenraatsGotiniens:15:24
JasperCoenraatsKun je er iet mee15:24
JasperCoenraats?15:24
joostvbre16:48
joostvbJasperCoenraats: je hebt nog geen output van ls gegeven hier16:49
joostvbJasperCoenraats: je zei:16:49
joostvbпон 05 17:08 < JasperCoenraats> rwxr-xr-x16:49
joostvbпон 05 17:08 < JasperCoenraats> root root16:49
joostvbпон 05 17:09 < JasperCoenraats> rwxr-xr-x 1 root root16:49
JasperCoenraatsah16:50
joostvbJasperCoenraats: dat is niet de volledige output van ls16:50
JasperCoenraatsik zal ff kopieeren16:50
JasperCoenraats-rwxr--xr-x 1 root root 9980004 Aug 5 15:37 wa2012ux16:52
JasperCoenraats-rwxr-xr-x 1 root root 9980004 Aug 5 15:37 wa2012ux16:53
JasperCoenraatsdie laatste16:53
joostvbok16:54
JasperCoenraatsja, scheelt 1 streepje16:54
joostvbdus je hebt een console-raampje open?16:54
JasperCoenraatsconsole?16:54
JasperCoenraatsTerminal16:54
joostvbdat bedoel ik16:54
JasperCoenraatsok16:54
joostvben draai je in die terminal een shell onder je normale useraccount?  (niet root dus?)16:55
JasperCoenraatsnee16:55
joostvbplease do :)16:55
JasperCoenraatsik draai nu in root16:55
JasperCoenraatshoe draai ik een shell?16:55
joostvbben je onder een normale useraccount ingelogd op je computer?16:55
JasperCoenraatsja16:55
JasperCoenraatsdaarnaa root16:55
joostvbik geloof dat alsje iets met F4 doet dat je dan een terminal krijgt16:56
joostvben anders ff zoeken in applications - utilities of zoiets16:56
joostvbof "uitvoeren" "gnome-terminal"16:56
joostvbof zoiets16:56
JasperCoenraatsja, ik zit in een terminal16:56
JasperCoenraatsvan gauke16:56
joostvbuitstekend!16:56
joostvbdan moet je ff cd-en naar de directory waar wa2012ux in stat16:57
JasperCoenraatsben daarna naar een root gegaan16:57
JasperCoenraatsben ik16:57
JasperCoenraatsook16:57
joostvbhoe ziet je prompt eruit?16:57
joostvbdat ding wt voor de $ staat16:57
joostvbof voor het #16:57
joostvbop je regel16:57
JasperCoenraatsroot@Adam:16:57
joostvbdas niet goed16:57
joostvbdaar moet staan: gauke@Adam ~$16:57
JasperCoenraatsroot@Adam:user/bin#16:58
joostvbdas niet goed16:58
JasperCoenraatsjasper@Adam:usr/bin$16:58
JasperCoenraatsnun16:58
JasperCoenraatsnu16:58
joostvbdat is n stuk beter16:58
JasperCoenraatsok16:58
joostvbstaat in 'usr/bin' dat bestand wa2012ux ?16:59
JasperCoenraatsja16:59
joostvbdan typ je:16:59
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ ./wa2012ux16:59
joostvbwat krijg je dan als output?16:59
JasperCoenraatsno such file or directory17:00
joostvbis dat _precies_ wat je krijgt?17:00
JasperCoenraatsbash: ./wa2012un: No such file or directory17:01
JasperCoenraatsbash: ./wa2012ux: No such file or directory17:01
JasperCoenraatslatste17:01
joostvbok17:03
joostvben wat geeft dit:17:03
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ file wa2012ux17:03
* joostvb suddert ondertussen een geitje17:04
JasperCoenraatswa2012ux: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.0.0, stripped17:05
joostvbhrm17:05
joostvbvreemd17:05
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ ls -l wa2012ux17:05
joostvbwat geeft dat?17:06
JasperCoenraats-rwxr-xr-x 1 root root 9980004 Aug  5 15:37 wa2012ux*17:06
JasperCoenraats-rwxr-xr-x 1 root root 9980004 Aug  5 15:37 wa2012ux17:07
joostvben wat geeft dit:17:08
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ pwd17:08
JasperCoenraatsjoostvb: /usr/bin17:09
joostvbje hebt je systeem in ieder geval op n interessante manier kapot gemaakt... :)17:09
joostvbik snap t nog steeds niet17:09
JasperCoenraats?17:09
joostvb /usr/bin : ok17:09
joostvbnou ja, misschien niet kapot17:09
joostvbmar wel n beetje vreemd17:10
joostvben wat geeft dit:17:10
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ ldd ./wa2012ux17:10
JasperCoenraatsno a dynamic executeble17:10
joostvbomg17:10
joostvbbelastingdienst is weer lekker bezig17:11
joostvbgoed17:11
joostvbhrm17:11
JasperCoenraatsog mijn god?17:11
joostvbik moet ff nadenken17:11
JasperCoenraats?17:11
joostvbomg = Oh My God17:11
joostvbinderdaad17:11
JasperCoenraatshoman recources?17:11
JasperCoenraatshrm17:11
JasperCoenraatsnou ja, 't is idd de b.dienst17:11
joostvben wat geeft:17:12
joostvbjasper@Adam:usr/bin$ ls -l dpkg17:12
joostvben wat geeft jasper@Adam:usr/bin$ ./dpkg --version17:12
JasperCoenraats-rwxr-xr-x 1 root root 257632 Mar 22 19:21 dpkg17:13
JasperCoenraatsversie 8.217:13
joostvbdus dat werkt wel17:13
joostvbmaar wa2012ux niet17:13
JasperCoenraatsheb ubuntu 13.0417:14
joostvbja, maakt niet echt uit denk ik17:14
joostvbtis echt heel mysterieus dit17:14
JasperCoenraatsja, dat zegt de bdienst ook min of meer17:14
joostvbheb je daar contact mee opgenomen?17:14
JasperCoenraatsja, maar die weten niks17:14
joostvbi c17:15
JasperCoenraatsop hun site staat dat e.e.a. niet werkt, maar dat je zus en zo moet. Dan beweert zo'n medewerker dat het eensklaps allemaal doet17:15
JasperCoenraatsdaar kan je niks me17:15
JasperCoenraatsen dat was inmiddels doorverbonden17:15
JasperCoenraatsmet een expert17:15
JasperCoenraats"expert" (aanhalingstekens vergeten)17:16
joostvbaha17:16
joostvbtja, er zijn niet zo heel veel gebruikers van wa2012ux17:16
joostvbik ben zelf ondernemer, dus ik doe btwaangifte via webformulier17:17
JasperCoenraatsmaar dit gaat over IB17:17
JasperCoenraatsniet mbt btw17:17
joostvbsnap er niks van dat belastingdienst nog steeds zit te kloten met dat aangifteprogrmma17:17
joostvbo ja, IB17:17
joostvbdat doet mn accountant17:17
JasperCoenraatsah17:17
joostvbheb ooit aangifteprogramma gepackaged voor debian en ubuntu17:18
joostvbmaar das alweer een jaar of wat geleden17:18
JasperCoenraatsik ga wel weer bellen en zo17:18
JasperCoenraatsjammer dat het niet via een formulier kan17:18
JasperCoenraatsvreemd ook17:19
OerHeksgebruikt u 64 bitjes ubuntu?17:19
JasperCoenraatsjep17:19
JasperCoenraats6417:19
OerHeksah, ik denk dat dat belastingding het beste draait in 32 bits, ia32 bibs kan misschien helpen17:19
OerHeksof libs17:19
joostvbOerHeks: idd17:19
JasperCoenraatsok. Ik dacht dat libs Libraries betekende, maar niet dus?17:20
JasperCoenraatsheb dat wel een keer voorbij zien komen17:20
JasperCoenraatshoewel de context me ontging dus17:20
joostvbja, libs betekent libraries17:21
OerHeksen deze post vind ik ook erg enig, xfonts installeren > http://forum.ubuntu-nl.org/software-en-configuratie/aangifte-belastingdienst/msg859175/?PHPSESSID=2p834gupv5mgogm80hpl2lus04#msg859175  maar op pagina 2 staat dat Pjotr dit niet hoefde te doen, geheel ontbreekt welke versie word gebruikt, 32 of 64 bit ubuntu17:23
JasperCoenraatsik zie die wa2012ux wel staan in Midnight Commandor (MC) maar als ik dan enter zegt ie weer "no such file or directory"17:24
joostvbJasperCoenraats: MC gebruiken gaat niet helpen hier vrees ik17:24
joostvbia32 libs helpt wellicht17:25
joostvbzoals OerHeks zei17:25
JasperCoenraatsia3217:25
JasperCoenraats?17:25
OerHeksof je gooit even 32 bit ubuntu in virtualbox17:25
joostvbOerHeks: heeft 13.04 nog geen multiarch-support?17:26
OerHeksNou, dat zou wel moeten, dacht ik.17:26
OerHeksikheb ook iets uit moeten halen om skype te installeren :-(17:26
=== Piratelv is now known as Piratelv|afk
joostvbOerHeks: aha17:28
OerHeks"sudo dpkg -i --force-architecture skype" geloof ik17:29
joostvblekker17:30
JasperCoenraatsen dan hopen dat je webcam niet 180 gr gedraaid is17:30
JasperCoenraatsof was daar t truucje voor?17:30
joostvbJasperCoenraats: dat ia32-libs is een pakket wat je zou kunnen installeren17:32
OerHeksIk heb nooit issues met gedraaide webcam o.i.d.17:32
JasperCoenraatsok17:32
OerHeksia32-libs is een overgangspakket; de nieuwe naam van het pakket is ia32-libs-multiarch ?17:33
joostvbaha, nog beter: ia32-libs-multiarch17:33
JasperCoenraatste laat17:33
JasperCoenraatsdie is wel ff bezig17:35
JasperCoenraatspoe17:35
OerHeksallemaal gratis, allemaal gratis :-D17:35
JasperCoenraatsja17:36
JasperCoenraatsdat is 't coole17:36
joostvb♬ join us now and share the software ♬17:36
JasperCoenraatsjoostvb: die heb je niet van Minister Dijsselbloem17:37
* OerHeks zit met een Chihuahua op schoot die ook gek is op gratis17:37
joostvbJasperCoenraats: nope17:37
OerHeksJeroen, poen poen ♬17:37
JasperCoenraatsOerHeks: ach hemel. Mijn stiefzus ook. En dan heb me zus chichu's17:38
JasperCoenraatsof andersom17:38
JasperCoenraatsja hij is klaar17:38
JasperCoenraatsmet loaden17:38
JasperCoenraatsstarten moet nu met -L17:40
JasperCoenraatsen dan een lettertype17:40
JasperCoenraatsheb m17:41
JasperCoenraatsben ook binnen17:41
joostvbwa2012ux werkt nu voor je!?17:43
JasperCoenraatsjes17:43
JasperCoenraatsgeweldig17:43
joostvbwow17:43
joostvbOerHeks++17:43
JasperCoenraatsdankjou en dank je wel OerHeks17:43
* joostvb geeft OerHeks een applaus17:44
joostvbwat een vreselijke foutmelding trouwens zeg: no such file or directory17:45
OerHeksmooi, als je liefbent, zet je oplosing in dat forum, ajb.17:45
OerHeksvoor IB is het te laat, maar BTW betalers zullen blij zijn17:46
OerHeksen vergeet niet te klagen dat men geen arch aangeeft17:48
JasperCoenraatsik zal vd week iets opschrijven daar17:49
JasperCoenraatsmaar de beldienst ga ik ook eens ff tippen17:49
joostvbidd. het probleem is: wa2012ux is geschreven voor architectuur i38617:49
JasperCoenraatswtf willen ze? Bill Gaatjes als Monopolist behouden?17:49
JasperCoenraatsehh...m Hekjes17:49
joostvben een executable voor i386 kun je wel draaien op amd6417:49
joostvbmaar dan moet je wel ia32-libs-multiarch aan boord hebben17:50
JasperCoenraatsik ga zo verder en z.s.m. afsluiten17:50
OerHekssucces!17:50
joostvbdus dat zou de belastingdienst er ffbij moeten vertellen17:50
JasperCoenraatsontzettend bedankt!17:50
OerHekser was ooit een belastingdienstpagina ..17:50
JasperCoenraatsjoostvb: dat bedoel ik. Ik spreek ze nog wel vd week17:51
OerHeks(op ubuntu-nl)17:51
JasperCoenraatslaters!17:51
joostvbJasperCoenraats: ok!17:51
joostvbOerHeks: ook fijn dat de belastingdienst ieder jaar hun eigen forum helemaal wegtieft17:51
joostvblaatste x dat ik t checkte iig17:51
OerHekshmm, overheid heeft sinds 1993 bewaarplicht.17:51
joostvbnou ja, t staat dan iig nietmeer online17:52
joostvben _zeker_ niet onder dezelfde urls17:52
joostvbo well17:52
* OerHeks roept zachtjes Boefjes!17:52
joostvb:)17:52
joostvbondertussen hobbelt mn kat binnen voor zn gratis eten17:53
schocgoedenavond18:44
schocheb een vraag18:44
schocubuntu 12.04 staat op de pc18:45
Priyanthahier ook ;)18:45
Priyanthaop meerdere zelfs :D18:45
schoclol maar als ik een webpagina in de browers aan kies, blijft die maar draaien18:45
schochet systeem krijgt geen connectie18:45
Priyanthaow...dat klinkt wel vervelend :(18:46
schociemand een idee waar ik moet kijken18:46
Priyanthaiets met je netwerk settings dunkt me18:46
Priyanthaik zou eerst naar DNS kijken18:46
schocja dat dacht ik al18:46
Priyanthastel eens de Google DNS servers in voor de gein :)18:46
Priyantha8.8.8.8 en 8.8.4.418:46
schocdns ok18:46
schoceh help even svp waar moet ik naar toe, heb twee pc,s naast elkaar staan kan dus direct actie nemen18:47
Priyanthaow okay cool :)18:47
Priyanthaeven zien voor je18:47
Priyanthaje hebt het vast grafisch18:47
Priyantharechts bovenin18:47
Priyanthaheb je een icoontje met netwerk dingetjes18:47
schocik kijk even18:47
Priyanthadan moet je klikken op verbindingen bewerken18:48
schocja, je bedoelt netwerk18:48
Priyanthais het wireless of bedraad ?18:48
Priyanthajups :)18:48
schocbedraad18:48
Priyanthaokay18:48
Priyanthanou als je dan klikt op verbindingen bewerken18:48
schocdeze pc doet het dus wel, zit ook op het hetzelfde netwerk18:48
Priyanthadan zal je in het lijstje het bedrade netwerk zien staan als het goed is18:49
Priyanthadie klik je dan aan, en dan klik je op bewerken18:49
Priyanthavervolgens klik je op het tabblad IPv4 instellingen18:49
schocmoment, alles staat in het engels18:49
Priyanthaow sorry ;)18:49
schocik zie wired18:50
schoc en network proxy18:50
Priyanthaik ben zo'n nietsnut die alles in het Nederlands doet om zichzelf vooral te kwellen bij troubleshooten :P18:50
schocik moet de taal nog ff omzetten18:50
Priyanthawired kies je voor18:50
Priyanthaen dan op edit18:50
schocmoet ik naar network proxy?18:50
Priyanthadan krijg je een venstertje18:50
Priyanthanope :)18:50
Priyanthanaar IPv4 settings18:50
Priyanthaof iets in die geest18:51
Priyanthadan krijg je een schermpje waar je een dropdown menutje hebt18:51
schocmoment, even lastig 2 pc tegelijk18:51
Priyanthadan kies je voor DHCP only DHCP addresses18:51
Priyanthaof iets in die geest :)18:52
schocik sta nu op wired en rechts onder options?18:52
Priyanthavervolgens vul je onderin in dat venstertje de DNS servers in18:52
Priyanthaals je op wired staat18:52
Priyanthadan moet je ergens op edit oid kunnen klikken18:52
schocja sta nu op ipv618:52
schocer staat dhcp cliend id18:53
schoceven kijken, zie nu een venster met dns servers18:54
schocer staat nu editing ipv4 routes for wired connections18:55
Priyanthahttps://help.ubuntu.com/community/NetworkManager0.7#Wired_connections18:55
Priyanthadaar kan je het deels wel vinden18:55
schocah perfect, ik ga even lezen18:55
Priyanthais ietwat verouderd, maar zou je opweg moeten kunnen helpen18:55
schocthanks18:55
Priyantha:)18:55
Priyanthasuc6 !18:55
=== Piratelv|afk is now known as Piratelv
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
NoirXhoi21:43
FermataHallo NoirX.21:59
NoirXhey Fermata22:00
Chat9989 Hi22:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!