/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/05/#ubuntu-no.txt

jo-erlend_morsom  xkcd i dag. :)05:23
IvarBlol ~tilde07:05
geirhaSer ikke lyst ut for Edgen. Går nesten ikke fremover lengre.07:24
RoyKedge?08:27
geirhahttp://www.indiegogo.com/projects/ubuntu-edge08:30
RoyKåh, den08:33
RoyKnei, la merke til det ganske tidlig08:33
RoyKdet begynte bra, men så roa det seg veldig fort08:34
RoyKmen Canonical bør jo ha litt penger på bok et sted i tillegg...08:35
RoyKkan jo ikke basere alt på tigging08:35
geirhaJo, men det vil jo koste langt mer en 32M til sammen08:37
RoyKdet er NOK 19000008:37
RoyK190 mill08:38
RoyKmener jeg08:38
RoyKdet er *mye* penger08:38
IvarBhva skjer med pengene om de ikke når målet?08:38
RoyKheh08:39
geirhaDe blir returnert08:40
IvarBmorsomt å høre Mark si phone...08:44
IvarBføn08:44
IvarB:P08:44
jo-erlend_RoyK, uh. Tigging? Canonical sitter jo ikke igjen med noe.10:17
jo-erlend_vel, jo, de sitter jo igjen med en styrket merkevare, men det er jo de som betaler som får telefonene. Her er det jo allerede sånn at Shuttleworth har forpliktet seg til å spandere endel millioner på de som forpliktet seg til å kjøpe telefonen tidlig.10:19
jo-erlend_uhm. Kanskje ikke så mange millioner, men mange penger. :)10:19
jo-erlend_dette er jo ikke et salgsprodukt. Hadde det vært det, så hadde jeg vært enig i at Canonical måtte ta kostnaden selv.10:20
lolcatjo-erlend_: regner med en del der går til softwareutviklere10:32
jo-erlend_nei?10:38
jo-erlend_maskinvaren koster $830usd og det skal produseres 40.000 eksemplarer. De som betaler mindre enn 830 får det dekket enten av Shuttleworth eller av de som gir $20 uten å få noe igjen for det.10:39
jo-erlend_og hvis prisen blir høyere, har Shuttleworth også garantert for det.10:40
jo-erlend_det Canonical sitter igjen med, er jo markedsføring og proof of concept. Hvis du kan bevise at noe vil være mulig å gjennomføre i løpet av to-tre år og at de som opplever det faktisk er entusiastiske, så er det ekstremt mye enklere å få maskinvareprodusenter til å investere tungt.10:42
jo-erlend_jeg skrev feil først; de 32 millionene må selvsagt hentes inn. Der kan vel ikke Shuttleworth gå inn uansett. Det ville jo være å ødelegge indiegogo.10:43
lolcatHøres dyrt ut for en telefon uten markup10:47
jo-erlend_128GB SSD drar jo opp prisen noe bare der. Den aller heftigste prosessoren som kan frembringes er selvsagt heller ikke gratis.10:54
jo-erlend_hvordan prisen er på sapphire crystal, vet jeg ikke, men det er sikkert en grunn til at det ikke er dagligdags på markedet i dag.10:56
lolcatcp --sparse=always file1 file1_sparsed <- kan jeg sparse imagene mine sånn?11:29
geirhaHva slags bilder er det?11:42
lolcatGamle harddiskbilder12:01
lolcatgeirha: Backup av disker med kryptert /home for det meste12:02
lolcathusker ikke passordet, så jeg har imagene. Men jeg tror det ville vært bedre å gjøre dem til sparsefiler og så trimme den ledige plassen12:03
geirhaSikkert likså greit å bare komprimere de12:03
RoyKkrypterte disker komprimeres nok heller dårlig12:28
geirhamen nuller komprimerer bra12:30
RoyKjoda12:33
RoyKbare dårlig med nuller om filsystemet er kryptert12:34
geirhaDa hjelper nok ikke cp --sparse heller12:34
RoyKnope12:35
lolcatRoyK: men partisjonen er ikke full12:39
RoyKok12:40
RoyKtesta litt mer sparse=always og fikk ikke noe resultat ut av det12:40
RoyKtok ei fil, slengte på 2MB med nuller med dd, cp --sparse=always - du rapporterer like stor fil (og du ser på sparse)12:41
geirha{ dd if=/dev/urandom bs=1M count=4; dd if=/dev/zero bs=1M count=4; } > /tmp/testfile; cp --sparse=always /tmp/testfile /tmp/testfile2; du -k /tmp/testfile*  # -> 8192 vs 409612:49
RoyKgeirha: merkelig - fikk det ikke til å virke her13:08
RoyKbegynte med ei pdf-fil og så dd if=/dev/zero bs=1k count=2k >> sparse.pdf13:09
RoyKså cp --sparse=always, null effekt13:09
RoyKpå precise13:09
geirhaHm. Hvilket filsystem?13:17
RoyKext4, men tenkte ikke over at $HOME var kryptert :P13:24
RoyKfunka med plain ext413:24
RoyKså ecryptfs støtter ikke sparse-filer?13:36
RoyKfra https://wiki.archlinux.org/index.php/ECryptfs eCyptfs does not handle sparse files well; this should be considered before encrypting large portions of the directory structure ($HOME, for example)13:38
lolcatRoyK: måtte du bruke fstrim / for å frigjøre plassen?16:08
RoyKhva slags plass?16:08
* RoyK er ikke helt med16:08
lolcatRoyK: cp --sparse=always, du sa det funket med ext4?16:34
RoyKja16:34
RoyKmen ikke eCryptfs16:34
lolcatDet går greit på filsystemet eCrypfs ligger på men ikke inni ecrypfs krypterte mapper?16:35
RoyKlolant: ser sånn ut, ja21:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!