/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/05/#ubuntu-tr.txt

magdurbeyler başım ağrıdı ya java yı kurana kadar ubuntuda13:04
magdurgerçi kuramadım da13:04
magdurnesıl kuruyorsunuz siz ?13:04
magdurjava yı, ekran kartını kurmak istiyorum nasıl kurabilirim ?13:05
magdur#ubuntu13:08
Kartagissudo apt-get install <paketadi>13:13
magdur<Kartagis> aslında niyetim ekran kartının driver i idi13:16
magduronu nasıl kurabilirim ?13:16
Kartagisekran kartın ne?13:16
magdurgt525m13:17
magdurnvidia13:17
Kartagis&g ubuntu nvidia gt525m13:17
f0undKartagis: Is there a driver for a NVIDIA GeForce GT525M? - Ask Ubuntu: <http://askubuntu.com/questions/31791/is-there-a-driver-for-a-nvidia-geforce-gt525m>; How to install nvidia GeForce GT525M driver on ... - Ask Ubuntu: <http://askubuntu.com/questions/132112/how-to-install-nvidia-geforce-gt525m-driver-on-ubuntu12-04>; [all variants] nVidia GT 525M (Dell Inspiron 15R-N5110) still not ...: (2 more messages)13:17
turgayselam21:39
ognya.s22:15
thirasa.s22:21
thirasogny, SNI'dan anliyor musun apache'de?22:21
thiraskanser etti22:21
ognysni ne la22:21
thirasdur22:21
thirashttps://wiki.apache.org/httpd/NameBasedSSLVHostsWithSNI22:22
ognysu an mesgulum biraz22:22
ognydaha sonra baksam22:22
ognyveya pratik bir sey varsa22:22
thirashe tamam acele yok22:22
ognysoyle22:22
thirassingle ip22:22
thirasmutli ssl olayi22:22
thirasmulti*22:22
thirasacelesi yok ya sonra bakariz22:22
ognymulti ssl olmasiyla multi non-ssl olmasi arasinda ne fark var22:22
ognyssl ip'ye alinmiyor domain'e aliniyor22:23
ognyfark olmamasi lazim22:23
thirasya mimari geregi ssl tek ipden calisiyormus22:23
thirasyani her site icin single ip gerekiyor22:23
ognyvay be22:24
thirasbu dalgamotoru acinca yediriyormus tek ipden coklu ssl22:24
ognysimdi benim sunucumda 2 tane ssl'li site olamaz mi diyosun22:24
thirasbununla oluyormus iste22:24
thirasmis gibi configi attim22:24
ognyhe22:24
thirasama patlatiyor daemonu22:24
ognyhahahaha22:24
ognysimdi o centos'ta var midir bilemeyecem ama22:24
ognyapachectl configtest22:25
ognydediginde noluyo22:25
thiraskontrolde ettim configi22:25
ognyhe22:25
thirasOK verdi22:25
ognyhaydaaa22:25
thirasaynen22:25
thirasboktanlik orada zaten22:25
thirasson centosta var diyorlar yum update cektim22:25
thirasfull+full son versionuz su anda22:26
ognyooo23:01
ognybaya iyimis bu23:01
ognyfull+full ;)23:02
ognybana musaade iyi sabahlar ahaliye23:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!