/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/05/#ubuntu-vn.txt

=== Cua is now known as Ubunxu
=== yiyeon is now known as yiyeon|away
luxehi04:33
luxekhong biet o day ai ranh ve firewall hong ?04:33
* _Tux_ chả rành về cái gì04:34
luxehic04:34
luxeto' dang coi he thong mail04:34
luxemot fien ket noi binh thuoc04:35
luxethuong04:35
luxe3 lan tcp dup ack04:35
luxe9 10 lan tcp retranmision04:35
luxekhong biet nhu vay ? la bat thuong hay ko04:35
luxeco phai phai do performent cua firewall gay anh huong ko04:36
Ubunxutắt firewall đi04:36
luxehay04:37
* _Tux_ chả bao giờ cần đến firewall04:37
Ubunxufirewall traffic có mấy đâu mà performance04:37
_Tux_cùng lắm là prerouting04:37
luxeec.04:37
luxeminh dang noi he thong rat lon do firewall chiu tai rat nhieu dich vu phia sau04:38
luxeno tung bi giut giut roi04:38
luxema hai con nay la dong ten tuoi04:38
_Tux_luxe: có nhiêu rules04:38
_Tux_?04:38
luxeai biet ben nhom security :(04:38
_Tux_vài ngàn rules04:39
_Tux_thì gì mà đã chậm nhể04:39
Ubunxugõ có dấu đi04:39
Ubunxukhó đọc lắm04:39
luxekhông gõ đuuwoc04:39
_Tux_mà switch chắc layer 304:39
_Tux_routing ngon04:39
_Tux_cần gì hệ thống mềm như iptables đâu04:39
luxedung checkpoint04:40
_Tux_ok04:40
* _Tux_ bò bò đi04:40
* n0bawk đi môi giới bán hw firewall04:46
=== vubuntor125 is now known as MeiMei
=== Cua is now known as WorkerCrab
vubuntor615hi all09:44
vubuntor615can you help me?09:44
WorkerCrabdepend09:44
vubuntor615i need setup opendkim for smtp but not pass09:45
WorkerCrabtechnically, this channel is for ubuntu supporting09:45
WorkerCrabnot other software09:45
vubuntor615setup dkim for ubunt 12.04 LTS09:45
WorkerCrabbut well, describe your problem09:46
vubuntor615tui nói tiếng việt được không vậy?09:47
vubuntor615hihi09:47
_Tux_vubuntor615: không được09:48
_Tux_=))09:48
WorkerCrabchậc09:48
_Tux_nói Tiếng Anh đê09:48
vubuntor615hihihi09:48
WorkerCrabđang định tiếp09:48
WorkerCrab:-\09:48
vubuntor615tai setup dkim hoai ma ko pass duoc thang google09:48
_Tux_đờ kim09:49
_Tux_là cái gì09:49
vubuntor615http://www.byteslounge.com/tutorials/postfix-opendkim-dkim-configuration-example09:49
_Tux_rồi sao09:49
_Tux_hem pass chỗ mô09:49
vubuntor615http://askubuntu.com/questions/134725/setup-dkim-domainkeys-for-ubuntu-postfix-and-mailman09:49
vubuntor615thuc 3 ngay 3 dem roi09:49
vubuntor615ma gui mail di09:49
_Tux_chém gió09:49
vubuntor615van khong pass09:49
_Tux_vubuntor615: 3 ngày 3 đêm09:49
_Tux_thì hôm nay09:50
WorkerCrabdkim là cái gì ta09:50
WorkerCrabpostfix thì biết09:50
_Tux_phải ngủ lăn quay rồi :309:50
WorkerCrabờ há09:50
_Tux_DomainKeys Identified Mail09:50
vubuntor615DKIM = DomainKeys Identified Mail09:50
WorkerCrabcái này là mấy thằng như gmail làm09:50
WorkerCrabđể khỏi bị spam marking09:50
vubuntor615đúng rồi09:50
vubuntor615để true domain09:50
vubuntor615nhưng mình làm mãi không được09:50
WorkerCrabtrông thấy dễ09:50
WorkerCrabcó gì đâu09:50
WorkerCrabvấn đề ở chỗ nào?09:51
* _Tux_ cũng có cảm nhận như WorkerCrab 09:51
WorkerCrabnó giống như ssl cert thôi mà09:51
vubuntor615vấn đề mình thấy rất dễ09:51
WorkerCrabmấy cái cert09:51
WorkerCrabcẩn thận cái host name09:51
WorkerCrabkhông đúng host với domain nó không nhận đâu09:51
WorkerCrabthế gặp lỗi ở đoạn nào09:52
WorkerCrabchứ nói 'nó không chạy' thì thua09:52
_Tux_vubuntor615: thì cứ cho lỗi đi09:52
vubuntor615o server không bao lỗi09:52
_Tux_lỗi chỗ nào09:52
_Tux_log?09:52
WorkerCrabkhông cắm điện cũng là 1 lỗi đấy09:52
_Tux_show me09:52
_Tux_:D09:52
vubuntor615ah09:52
vubuntor615DKIM không báo lỗi09:52
vubuntor615chỉ là gửi mail thực tế đi09:52
vubuntor615thì không có thông số DKIM09:52
WorkerCrabthì09:52
WorkerCrabvậy tức là postfix09:52
vubuntor615postfix OK09:53
_Tux_vubuntor615: đúng socket chưa?09:53
vubuntor615vì SPF thì pas09:53
WorkerCrabxem qua mfilter thế nào09:53
vubuntor615mfilter la the nao ban09:54
WorkerCrabhaiz09:54
vubuntor615http://dkimcore.org/c/keycheck09:54
vubuntor615thì OK09:54
WorkerCrabnó nằm trong config của postfix mà09:54
* _Tux_ chưa thấy cái config nào09:55
vubuntor615dynamicmaps.cf  master.cf      postfix-script  sasl main.cf         postfix-files  post-install09:55
vubuntor615postfix chi co nhieu day ah09:55
_Tux_show me config09:56
_Tux_!paste09:56
ubot2`Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây09:56
vubuntor615 OversignHeaders         From  # List domains to use for RFC 6541 DKIM Authorized Third-Party Signatures # (ATPS) (experimental)  #ATPSDomains            example.com  KeyTable           /etc/opendkim/KeyTable SigningTable       /etc/opendkim/SigningTable ExternalIgnoreList /etc/opendkim/TrustedHosts InternalHosts      /etc/opendkim/TrustedHosts Socket                  inet:8891@localhost AutoRestart     yes09:57
vubuntor615day la config cua minh09:57
_Tux_thấy vubuntor615 đếu đọc những gì con bot nó nói09:58
vubuntor615la sao bạn09:59
vubuntor615mới tham gia09:59
WorkerCrabpaste vào trang kia09:59
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950679/10:00
vubuntor615day la config cua minh10:00
WorkerCrabđây là của dkim mà10:02
WorkerCrabpostfix đâu?10:02
WorkerCrabmain.cf10:02
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950689/10:03
vubuntor615postfix day ban10:03
vubuntor615ca du an lam xong het10:04
vubuntor615moi thang DKIM ma ton suc ghe ghom10:04
_Tux_vubuntor615: reload bind9 hay cái tương đương rồi đúng không?10:04
vubuntor615ah10:05
vubuntor615mình không setup bind10:05
vubuntor615DKIM dau can bind10:06
_Tux_Now add the selector and public key info into your DNS zone file. Change the DOMAIN.TLD to match your domain name, and add the key contents from: /var/dkim-filter/public.key after the p=10:06
WorkerCrabvậy hử10:06
WorkerCrabthế verify kiểu gip10:06
vubuntor615verify qua DNS cua matbao ma10:06
WorkerCrabthế cái mail gửi ra không có DKIM signature?10:07
vubuntor615dung roi10:07
WorkerCrabthế là vấn đề của postfix hoặc dkim10:07
WorkerCrabđọc log nó có ghi gì không10:07
vubuntor615log báo mail gửi đi OK hay không thôi10:08
WorkerCrablog của dkim ấy10:08
WorkerCrabtrông kiểu kia là nó chưa chạy qua dkim10:09
WorkerCrabmình thì chả sờ vào mấy cái đó bao giờ, nhưng cũng hiểu mang máng10:10
vubuntor615dkim không có log mới đau10:11
WorkerCrabchắc chắn phải có10:11
* _Tux_ ếu nghĩ không có10:11
WorkerCrabkhông thì chwua config cho có10:11
_Tux_nó có thể không để riêng10:11
_Tux_chứ không có chuyện không có log10:12
WorkerCrabhttp://www.opendkim.org/opendkim.conf.5.html10:13
WorkerCrabnày10:13
WorkerCrabconfig có log còn gì10:13
vubuntor615không biết mặc định nó lưu đâu nhỉ10:14
WorkerCrab/var/log/...10:15
vubuntor615không có DKIM mới đau10:15
WorkerCrabopendkim10:16
WorkerCrabfacility là mail10:16
WorkerCrabtìm /var/log/mail xem10:16
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950729/10:17
vubuntor615log mới nhất từ email10:18
vubuntor615error: unsupported dictionary type: smtpd_milters=inet10:18
WorkerCrabddaasy10:19
WorkerCrabsửa đi10:19
WorkerCrabbiết lỗi rồi đó10:19
_Tux_;)10:19
vubuntor615hehe10:21
vubuntor615cố gắng, 2 dự án lớn đang chờ mỗi cai DKIM là lấy tiền10:21
WorkerCrab:-/10:21
vubuntor615có bác nào ở SG không10:21
* WorkerCrab vô công rồi nghề ăn bám xẫ hội10:22
vubuntor615acc10:22
vubuntor615sao nói bạn vậy thế10:22
vubuntor615bác nào ở SG tui mời Cafe cám ơn10:22
WorkerCrabthì đang vô công rồi nghề ăn bám XH thật mà10:22
* WorkerCrab ở chốn khỉ ho, tỉnh cò gáy10:22
_Tux_vubuntor615: cứ ghi sổ đi10:23
_Tux_nào WorkerCrab vào10:23
_Tux_chở cả xe cafe đến10:23
_Tux_=))10:23
vubuntor615Worker Crab ơ đâu10:25
vubuntor615khó hiểu nhỉ10:25
WorkerCrabthôi không có gì10:25
WorkerCrabbạn có hướng rồi thì cứ giải quyết tiếp10:25
WorkerCrabcứ đóng thuế đều đặn để mình ăn bám xã hội là được10:26
vubuntor615:)10:28
vubuntor615Hix10:33
vubuntor615di sai hướng rồi10:33
vubuntor615log đấy cũ10:33
vubuntor615log mới không có lỗi10:33
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950756/10:33
WorkerCrabđọc hết cả thông tin cty kìa10:34
WorkerCrabxóa đi hẵng post lên chứ10:34
n0bawkrớt mạng?10:34
WorkerCrabno10:34
n0bawkunknown thế kia hoặc là sai dns, hoặc là chưa có mạng internet >:310:34
WorkerCrabvubuntor615: để cái log lvl cao lên 1 chút để nó log nhiều lên10:35
_Tux_n0bawk: thì lúc đầu10:35
n0bawkIPV6 network unreached kìa :))10:35
_Tux_hem đang hỏi dns có vấn đề gì không mà10:35
n0bawkping 8.8.8.8 :))10:36
WorkerCrabkhông10:36
WorkerCrabtrông giống postfix chưa đưa cái mail qua filter opendkim10:36
WorkerCrabđể rewrite10:36
vubuntor615đúng rồi đó bạn10:37
vubuntor615nhưng thật sự không biết làm sao để đưa qua10:37
WorkerCrabđể log verbosity cao lên10:37
WorkerCrablog nhiều thông tin hơn10:37
WorkerCrabconfig postfix ấy10:37
WorkerCrabnhưng cái kia toàn log của postfix10:37
vubuntor615chỗ nào nhỉ10:37
WorkerCrabthế log của dkim đâu?10:37
n0bawkcuối cùng là làm gì :D10:38
WorkerCrabmail -> postfix -> opendkim -> rewrite + dkim signature -> send... -> smtp (receive) -> verify with dns record10:39
n0bawk10:40
* n0bawk chạy mất dép10:40
n0bawkcái kia giống như đang relay qua gmail?10:40
WorkerCrabcái kia là postfix send thử cho gmail thì phai10:40
* n0bawk thấy có relay=10:41
vubuntor615hix10:41
vubuntor615dung roi10:41
vubuntor615minh send thu qua gmail10:41
WorkerCrabvubuntor615: xem trong cái mail log đó có dkim không10:42
n0bawksend qua hay là relay?10:42
vubuntor615relay10:42
vubuntor615tu 1 con server khac10:42
WorkerCrabgrep -R dkim /var/log*10:42
WorkerCrab /*10:42
n0bawkvubuntor615: relay tì nên vất mấy thứ lằng nhằng đi postfix là đủ10:42
n0bawkpostfix + tls ?10:43
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950778/10:43
vubuntor615postfix ko bi vao spam ban10:43
WorkerCrabtrông có mỗi bật với tắt10:43
WorkerCrabchả thấy xì qua opendkim gì cả10:44
vubuntor615hix10:44
vubuntor615vay moi buon10:44
WorkerCrabokay, config cho postfix xịt log nhiều thông tin hơn đi10:44
vubuntor615http://paste.ubuntu.com/5950782/10:45
vubuntor615day la 1 con server da config OK10:45
WorkerCrabđó10:45
WorkerCrabnó có add dkim sign kia kìa10:46
vubuntor615vay moi kho10:46
vubuntor615bat chuoc ma ko dc10:46
WorkerCrabconfig postfix sai đâu đó thôi10:46
vubuntor615mặc dù có pass root10:46
WorkerCrablog lên debug lvl mà xem10:46
n0bawkvubuntor615: postfix relay qua gmail account ai bảo là bị ban?10:46
vubuntor615không bị ban bạn10:46
n0bawktheo như mình hiểu thì phằng postfix phải chạy được trước10:46
vubuntor615nhưng không vào inbox10:46
n0bawksau đó config postfix dùgn opendkim?10:46
WorkerCrabyap yap10:47
n0bawkvubuntor615: mình vẫn dùng account gmail của mình gửi thư đều đều?10:47
vubuntor615ah10:47
n0bawkthế thì h check lại postfix setup ko dùng opendkim10:47
vubuntor615minh ko replay qua gmai;10:47
vubuntor615gui den hop thu gmail ban oi10:47
n0bawkngon lành rồi thì setup opendkim rồi chỉ tằng postfix dùng nó10:47
n0bawkdebug từng bước 1 :))10:47
vubuntor615không dung dkim OK roi đó10:48
vubuntor615cả SPF cũng OK10:48
vubuntor615set log lv o dau vay bac @WorkCrab10:49
WorkerCrabđọc config của postfix chứ mình biết đâu10:49
* WorkerCrab ăn bám XH, có đụng mấy cái đó bao giờ đâu10:49
n0bawkthôi chuồn về nhà :D10:50
n0bawkbibi all10:50
vubuntor615bb ban10:50
vubuntor615go bo opendkim cai lai hoai ma ko si nhe10:51
WorkerCrablsoft -i:8891 -n10:52
WorkerCrablsof -i:8891 -n10:52
WorkerCrabxem thằng opendkim nó listen ở cổng đó chưa10:52
vubuntor615sao biet no xem chua bac, e hoi ngu ti10:53
WorkerCrabgõ cái lệnh kia vào10:53
WorkerCrabpost kết quả ra đây10:53
WorkerCrab-t hay -i ấy nhỉ10:53
vubuntor615opendkim 15052 opendkim    7u  IPv4  39627      0t0  TCP 127.0.0.1:8891 (LISTEN)10:57
WorkerCrabvậy là đang listen rồi10:58
WorkerCrabnhưng post fixx chưa gọi tới10:58
vubuntor615de xem lai config thang Postfix xem10:59
WorkerCrabhttp://www.postfix.org/DEBUG_README.html#debug_peer10:59
vubuntor615hix11:03
vubuntor615lam sao de no goi toi nhi11:03
WorkerCrabvubuntor615: config postfix như trên11:03
WorkerCrabvubuntor615: thử lại11:03
WorkerCrablog sẽ có nhiều thông tin hơn11:03
=== Cua is now known as RadCrab
RadCrabRetroviruses like HIV actually integrate their genetic code into your DNA. In essence, it becomes just as much of you as you are. your cells then reproduce the virus during normal cell activity and the cycle goes on.13:59
RadCrabwrong channel14:01
RadCrab:314:01
vubuntor079hihih16:44
vubuntor079bác nào cọn thức cho mình thọ giáo thêm cái opendkim cho ubuntu 12.04 LTS với16:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!