/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/07/#ubuntu-nl.txt

NoirXhoi02:59
TerminatorHey NoirX03:13
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
JasperCoenraatsgoedemiddag11:58
JasperCoenraatsweet iemand of en hoe ik een NL lib kan downloaden voor gnome-dictionary?11:59
JasperCoenraatshttps://wiki.gnome.org/Dictionary11:59
JasperCoenraatsdie zegt me niet veel11:59
JasperCoenraatsen daaraan inherrent een de?11:59
OerHekszoek eens via terminal: " apt-cache search dict- "12:02
JasperCoenraatsgeeft ie free dict for nl-de, nl-fr en nl-en12:07
JasperCoenraatszocht eigenlijk meer gewoon een woordenboek en geen vertaler12:07
JasperCoenraatser zit gnome dictionary op, die geeft een type uitleg à la Van Dale12:07
JasperCoenraatsalleen dan in hetn am-en12:08
GotiniensJasperCoenraats: onder system settings heb je language support12:08
Gotinienshier kan je extra talen installeren12:08
JasperCoenraats?12:09
JasperCoenraatsik wil een programma c.q. woordenboek, maar mijn pc moet geen NL gaan praten, en al helemaal geen duits12:10
Gotiniensdat hoeft ook niet12:10
JasperCoenraatsen er zit dus een gnome-dict in12:10
JasperCoenraatsaha12:10
Gotinienslinux is multi language12:10
Gotiniensje kan in principe alle talen ter wereld geinstalleerd hebben12:11
Gotinienszonder dat een chinees duits foutmeldingen in een programma met een swahili interface krijgt :)12:11
JasperCoenraatsbezig12:13
JasperCoenraatsidd alleen en geïnstalleerd12:13
JasperCoenraatsen wtf is drag12:19
JasperCoenraatsslepen gaat neit12:19
JasperCoenraatsniet12:19
JasperCoenraatsff herstarten12:21
JasperCoenraatshebbes12:28
JasperCoenraatsgot it12:28
JasperCoenraatsdankje12:28
BolleZijdeBlijkbaar is er iemand aanwezig, ik heb een vraag over MySQL.12:36
* OerHeks is wel aanwezig maar geen SQL-master12:38
BolleZijdeDa's jammer.12:38
OerHeksmaar stel je vraag, BolleZijde, wellicht is het antwoord zo te vinden12:40
BolleZijdeIk heb tot mijn ongenoegen geconstateerd dat root de owner wordt van de batabases die ik aanmaak, kan ik nu zonder consequenties met chown het ownwrship van /var/lib/mysql op mijn naam zetten?12:42
OerHekswaarom maak je jezelf geen user van mysql ? >> mysql> GRANT ALL ON databasename.* TO personsname@localhost IDENTIFIED BY 'Add-Your-Password-Here';12:49
OerHeksFLUSH PRIVILEGES;    zie http://www.sitepoint.com/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin-introducing-mysql-server/12:49
BolleZijdeDie heb ik, het gaat mij erom een copy van de databases te kunnen maken, want des tew groter ze worden des te langer gaat een dump duren. Binnen Mysql is alles toegankelijk, dat werk.12:53
Gotinienseen copy van een database moet je zowiezo niet doen door de bestanden te copieren12:54
Gotinienskijk voor een backup naa mysqldump12:54
BolleZijdeDie genereert een sql-file die de database weer geheel opbouwt.12:55
Gotiniensja precies12:55
BolleZijdeIk heb uit de handleiding begrepen dat de gehele directory copyeren ook een mogelijkheid is.12:57
Gotiniensdan moet je mysql stoppen12:58
BolleZijdeKlopt, maar dat is geen probleem, ik ben de enige gebruiker.12:58
OerHeksveel opties om te backuppen https://library.linode.com/databases/mysql/backup-options13:02
BolleZijdeDank, die gaan we eerst eens lezen.13:05
Gotinienszowiezo kan je de dumpfile heel goed compressen, in tegen stelling tot de files in /var/lib/mysql13:05
BolleZijdeIk kan de copieeractie ook door sudo vooraf laten gaan lijkt me, dat ben ik van al het gedonder af.13:13
BolleZijdeBackup ruimte heb ik overigens genoeg.13:14
BolleZijdeIk ga wat in de testdatabase zetten, en deze naar mijn backupschijf copieeren, als dat lukt kan ik er een script voor maken.13:25
BolleZijdeWederom bedankt, en tot het volgende probleem dan maar, tot ziens.13:31
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
perre`vloii15:28
BolleZijdeBiw (Ben ik weer) met een volgende vraag: kan die security niet op een lager nivo gezet worden? Ik word er gek van.15:47
perre`vlleg je computer plat ?16:15
perre`vlop z'n zijkant16:15
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!