/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/07/#ubuntu-no.txt

Malinuxer det enkelt i evolution å  sette opp et salgs autosvar. slik at evolution automatisk sender en e-post man på forhånd har laget dersom subjektet er et bestemt ord?14:43
RoyKMalinux: bedre å gjøre det på serveren...14:51
RoyKellers må jo evolution kjøre når eposten tikker inn14:51
RoyKMalinux: https://support.google.com/mail/answer/25922?hl=en14:54
Malinuxer nok best å sette den opp i google mail, men deter ikke en melding som skal sendes fordi jeg er på ferie15:15
Malinuxden skal kun sendes om jeg får en e-post med et bestemt subjekt, eller som inneholder et ord i et subjekt15:16
RoyKda funker vel gmail greit nok?15:18
MathiasMalinux: http://www.maketecheasier.com/auto-reply-email-messages-using-gmail-canned-responses/2010/06/20 noe sånt?15:18
RoyKprøv15:27
RoyKså kan du jo bare sende en testmelding fra et annet sted15:27
MalinuxRoyK: det kan se ut som noe slikt. skal prøve når jeg er mindre sliten15:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!