/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/08/#ubuntu-dk.txt

peterweissdk?spørgsmål Ang. Shutdown command: Kan man slå de warning messages fra der kommer hver minut når man har kaldt shutdown med en tidsangivelse, ex., shutdown -h 6007:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!