/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/08/#ubuntu-no.txt

geirha8,5M05:44
kjellhar nettopp fått meg ny laptop. Kjører dual-boot med w8. Det jeg synes er merkelig er at boot-tid på Ubuntu 12.04 er tregere på denne enn på den gamle. Og jeg har selvfølgelig ikke nedgradert pc ved nytt kjøp ;) Vil dual-boot gjøre boot tregere vanligvis? Etter å ha valgt normal oppstart i Grub så har jeg statisk lilla skjerm i noen sekunder før vanlig boot starter..08:12
IvarBvalgte du å kryptere /home ellerno sånt?08:17
kjellnei. standard clean install.08:20
kjell*med dual-boot seff..08:20
Malinuxom  man kjøper noe fra software center og programmet viser seg å være crap, eller ikke virke etter det man forventer. Kan man da få igjen pengene om man avinstallerer det?10:06
MathiasMalinux: går vel an å spørre om refusjon10:11
Malinuxmhm, men how?10:13
Mathiashttps://help.ubuntu.com/community/Pay/FAQs/Refunds10:15
Mathiasdet var et minutt googling :p10:15
Malinuxah. jeg prøvde ikke med et sånt enkelt ord :$10:19
Mathias"ubuntu software center refund"10:20
Malinuxjeg skrev money back og sånt jeg :S10:33
Malinuxblæh. refund... det er jo eh, det det heter :$10:33
IvarBhehe10:34
RoyKMalinux: hva var det du kjøpte som ikke virka helt etter planen?13:35
Malinuxet program som heter stock tracker13:37
comradekinguhttp://igg.me/at/ubuntuedge/x/2680298 696 dollar for edge telefon nå15:45
RoyKigg.me != indiegogo.com - noen som skal snytes for penger? indiegogo.com lister den forøvrig til 695,-16:10
MathiasRoyK: sjekk igjen16:12
RoyKhttp://www.indiegogo.com/projects/ubuntu-edge sier $695,-16:13
Mathiaskanskje en aldri så liten bom på 5-tasten?16:14
RoyKbare sjekka whois på igg.me, helt annen kontakt-epost på eieren til domenet, så blir skeptisk16:14
RoyKmå få boota denne vm-en...16:15
geirhahttp://wizzardss.com/edge/#stats  kom et hopp etter den kunngjøringa, men går fortsatt for tregt.18:54
RoyKgeirha: den grafen er feil - det gikk rett opp etter at det ble lansert, og så bremsa det19:03
geirhaVirker nå riktig. Hvis du kikker på Funders-fana på forsida, så ser du 4 telefoner de siste fem minuttene19:05
geirhaMye høyere frekvens enn samme tid i går19:07
lolcat /join ##sex19:18
jo-erlend_hehe, ok? :)19:19
lolcatfikk en invite, skulle akseptere den, lol19:19
RoyKlolcat: er du med på songsvann i morra?19:28
lolcataner ikke19:29
RoyKlolcat: #ubuntu-no-offtopic19:29
lolcatDu som startet19:29
RoyKprøver bare å redirigere tullprat19:31
RoyKaften20:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!