/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/08/#ubuntu-pl.txt

=== ania12lat is now known as mokebe
=== mokebe is now known as ania12lat
drathirdweller: jak testowalem to mi najlepiej wypadł... Najszybsza predkosc pobierania i nawet z bardzo slabymi torrentami dawal sobie rade...01:35
BlessJahsigh03:39
ciekawskidrathir: dweller: dziękuję a co do lekkości, to Deluge chyba można z konsolowym interfejsem uruchomić (no chyba, że to nie interfejs muli tylko sama organizacja aplikacji)07:08
dwellerBlessJah: gwiazdków zapomniałeś09:15
dwellerciekawski: transmission ma natywny cli, gtk i qt09:16
dwelleri nie jest w pygtk ;f09:16
gjmdweller: i webówkę09:16
dwellera no tak09:16
TheNumbi cocoa09:20
TheNumb:P09:20
TheNumbi muj topur09:20
qwewitam. korzysta ktos z pcsx2 ?09:51
BlessJahdweller: gwiazdków?12:49
gjm*wzrusza ramionami*12:49
drathirciekawski: ja w sumie przewaznie z deluge-console korzystam, a i jak jest 50 pozycji na liscie to nie czuje mulenia gui nawet...12:54
dwellermoże dlatego że są w innych wątkach13:04
=== Dreadlish is now known as DrOetker
=== DrOetker is now known as Dreadlish
Dreadlishpjerszy22:00
gjmdrógi22:02
drathirDreadlish: gjm hrhr ale sweet rushofi jestescie :p22:56
Dreadlishdrathir: ić22:56
drathirnie no serio taki kolor wybralo...22:57
Dreadlishto zmień23:02
Dreadlish:/23:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!