/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/09/#ubuntu-nl.txt

perre`vlg'nacht01:03
bartjehallo07:52
bartjeik heb hier net een update uitgevoerd die blijkbaar verkeerd gelopen is in ubuntu 13.04 . mysql-server geeft volgende fout : dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:07:55
bartje mysql-server is afhankelijk van mysql-server-5.5; maar:07:55
bartje  Pakket mysql-server-5.5 is nog niet geconfigureerd.07:55
bartjepurge en herinstalleren helpt niet...07:59
joostvbsudo dpkg-reconfigure -a08:34
joostvbgeloof ik08:34
joostvbafk werk08:34
bartjegeeft dan dit: start: Job failed to start08:39
bartjeinvoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.08:39
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== Piratelv is now known as Piratelv|AFK
=== Piratelv|AFK is now known as Piratelv
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!