/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/10/#kubuntu-se.txt

Philip5maxjezy: sitter du och smeker ditt nya stativ nu igen?!18:36
maxjezyPhilip5, jepp19:48
Philip5kollar du inte på svt2 nu?19:48
maxjezyvad är det där?19:48
Philip5The story of film avsnitt 1219:49
maxjezyaha, kan kika svtplay19:49
maxjezyär det bra?19:49
Philip5jodå19:49
maxjezykikade lite första avsnittet men det var way back in history19:49
maxjezyd7019:50
maxjezyhar den motor i huset?19:50
Philip5handlar om olika scener, filmer och regisörer som haft inflytande på varandra och för filmhistorien19:50
Philip5tror den har det19:50
maxjezylagt bud på en sån19:50
Philip5den är gammal och kan väl inte mäta sig med en modern kamera19:50
maxjezynej, men det blir ju bra bilder iaf :)19:51
Philip5om ljuset är rätt19:52
maxjezyså är det alltid19:52
maxjezymörkret är kamerans fiende19:52
Philip5mer brus och lägre pixlar, sämre fokussystem etc19:52
maxjezybudar på en 24 mm 2.8 d20:10
maxjezyvad är de värda?20:10
Philip5vet inte20:10
maxjezy3.5k ny20:10
maxjezyjag leder iaf budligan nu med 900kr20:11
Philip5verkar gå för mellan 2-3000 kr på ebay20:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!