/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/10/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger7Er ved at skrive opgave hvor jeg skal sammenligne Windows 7 og Ubuntu 12.04, jeg skal skrive om hastigheden (hvor hurtig opstart) (hvor hurtigt arbejder systemet) er der nogle gode steder at læse om det, Kender desværre ikke meget til Ubuntu?12:54
Ubuntubruger7?spørgsmål Er ved at skrive opgave hvor jeg skal sammenligne Windows 7 og Ubuntu 12.04, jeg skal skrive om hastigheden (hvor hurtig opstart) (hvor hurtigt arbejder systemet) er der nogle gode steder at læse om det, Kender desværre ikke meget til Ubuntu?13:04
askhlUbuntubruger7: ofte er der ydelsessammenligninger i forskellige computerblade.  Det er dog mange år siden jeg har læst sådan nogle.  (Jeg bliver desværre nødt til at gå.  Held og lykke)14:28
askhljeg ville begynde med google14:28
=== Nebulus_ is now known as Nebulus

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!