/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/10/#ubuntu-no.txt

vjacobgod dag #ubuntu-no :-) undskyld mit danske, men hvilke hackathons har i grunden funde sted i Norge, og er der nogle annonceret indenfor de næste par måneder?13:04
=== RoyK^ is now known as RoyK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!