/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/11/#kubuntu-se.txt

Philip5jahapp12:55
Philip5vad ska man hitta på idag då12:55
Philip5maxjezy: har det regnat på dig idag?13:21
Philip5wb maxjezy13:44
maxjezyPhilip514:12
maxjezytack14:12
maxjezyhttp://www.tradera.com/nikon-r-uw-afzoom-nikkor-20-35mm-f-2-8-undervatten--auktion_301999_18797074914:12
maxjezyvad tror du?14:12
maxjezyfunkar den i M läget på min kamera?14:12
maxjezypå vissa ställen läser jag att den inte passar 14:14
maxjezypå andra passar den.14:14
maxjezymen elektroniken måste moddas.14:14
maxjezyPhilip5, va tror du?14:22
maxjezyganska dyrt objektiv måste det varit en gång i tiden, man blir ju nästan sugen på att köpa alla 3 R-UW objektiv som finns på tradera nu14:23
maxjezyi framtiden kanske de gör en ny Nikonos digital variant 14:23
maxjezydå kommer dessa antagligen bli sugigt dyra14:23
Philip5vet faktiskt inte vad som skiljer i fattnignen på den serien15:12
Philip5maxjezy: trodde annars du skulle buda på den här du som gillar låga f-värden... ;P  http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=18119176286315:14
Philip5f1.215:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!