/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/11/#ubuntu-nl.txt

=== gustoff is now known as guston
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
girbeals ik ubuntu download her kent de computer het bestand niet09:37
girbeals ik ubuntu download herkent de computer het bestand niet09:37
FermataWat jammer dat er geen documentatie bestaat.09:40
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
FermataDenBeiren: is het mogelijk dat uit te zetten?10:15
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
FermataJa dat ja.10:18
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
DenBeirenik heb geen idee wat ik aan het doen ben zelfs,.. als ik disconnect kan ik niet meer lezen he10:38
FermataHet veranderen van de nick de hele tijd.10:38
DenBeirenis het niet normaal dat ik mijn nick op afk zet als ik er niet meer ben?10:39
FermataInderdaad.10:40
FermataDaar heb je ook /away voor. ;)10:40
DenBeirenmijn bouncer zet mij op zz_denbeiren als ik niet verkeerd ben`10:40
DenBeirenik ging er van uit dat dat de correcte manier is/was om aan te geven dat je niet meer aan de machine zit10:42
FermataLiever niet. :)10:43
DenBeirenheb je dan liever dat ik 50 keer op een dag connecteer?10:43
DenBeirenzie niet goed in welk verschil dat maakt10:44
FermataIk gebruik een VPS waarop m'n client draait.10:45
FermataMaar ik ben er zeker van dat het zz-gedrag in je bouncer uit te zetten is.10:45
DenBeirendat kan idd,.. maar dan staat het ook uit voor de andere kanalen die ik gebruik10:47
DenBeirenen da's niet zo netjes :-)10:47
FermataNou ja, hier is het zeer ongewenst.10:49
FermataEn wat een bouncer die dat globally moet doen.10:49
DenBeirenniet globale, maar wel per netwerk10:50
DenBeirenbouncer is ZNC10:50
DenBeirenen eerlijk gezegd is dit de eerste keer dat er reactie op komt10:50
FermataDat kan natuurlijk.10:50
commandolineDenBeiren: Je weet dat /away ook te automatiseren is door ZNC? http://wiki.znc.in/Simple_away11:02
=== JanC_ is now known as JanC
=== guston is now known as gustoff
NoirXhoi20:43
reactionrateyo20:50
reactionrateweet er iemand hier iets over lewisstructuren,20:50
reactionrate?20:50
FermataDat is die met de valentie, toch?20:51
reactionrateja :D20:52
reactionrateweet u wrm er enkel formele ladingen bij deze 2 O atomen worden geplaatst?20:53
reactionratehttp://gyazo.com/20827c75ae9742902cd5cc1f6a77cf32.png20:53
FermataIk heb geen idee.20:53
FermataJe zou eens kunnen vragen in ##chemistry :)20:53
reactionrateoh toch bedankt dan maar20:53
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/UbuntuScience20:53
FermataDaar zitten vast meer mensen die er iets over weten.20:53
OerHeksrijke pagina met linkjes20:53
reactionratehey bedankt OerHeks20:54
reactionrateop chemistry was ik al geweest, ze zeggen helemaal andere dingen dan wat er in nederlands wordt aangeleerd20:54
OerHeksformeel, omdat er geacht word dat atomen een duet (2) voor H of een octet (8) voor andere atomen nastreven. maar dat is niet altijd mogenlijk : ...21:01
OerHeksIdealiter zijn alle formele ladingen nul, maar bij sommige moleculen is er geen Lewisstuctuur te bedenken waar dat het geval is.21:01
OerHeksDus als dat niet mogenlijk is, is de stof instabiel.21:03
reactionrateWat ik heel raar vind is dat bij SO42- in de lewis structuur maar 2 formele ladingen -1 bij 2 o's worden aangeduid,terwijl de andere 2 zuurstoffen ook een formele lading van -1 hebben, maar die worden niet aangeduid! En S heeft  een formele lading van +2 en die wordt ook niet genoteerd in mn boek. : http://gyazo.com/20827c75ae9742902cd5cc1f6a77cf32.png21:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!