/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/11/#ubuntu-no.txt

=== jo-erlend__ is now known as jo-erlend
Guest55988hoi.. er ikke 300kB/s veldig sakte iht overføring av filer trådløst? ha to stk Ubumaksiner i ad-hoc22:21
Mathiastja22:42
Mathiaskommer an på kanal, type (b/g/n/ac/a), selve kortene etc22:43
Mathiasstøy også22:43
Guest55988hvordan sjekker jeg dette?22:44
Guest55988dette sier iwconfig på ene maskinen: IEEE 802.11abg   Mode:Ad-Hoc  Frequency:2.412 GHz   Tx-Power=15 dBm Retry  long limit:7   RTS thr:off  Fragment thr:off Power Management:off22:47
Mathiasa er 5GHz, så enten b eller g22:49
Mathiasb er sirup, fyi :P22:50
Guest55988andre maskinen sier det samme foruten: IEEE 802.11abgn22:50
Guest55988hvorfor opererer de ikke på 5ghz når begge er  a kompatible?22:51
Guest55988ok, jeg fant manuelt instilling i nettverksbehandleren. må bare fullføre en aktiv filoverføring før jeg får testet om det hjelper22:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!