/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/11/#ubuntu-vn.txt

=== TuxNghiemTuc is now known as _Tux_
lewtds_Tux_: lại Wartony Wong với câu hỏi distro kìa :v05:01
vubuntor353hi05:24
vubuntor353hello !!!05:25
vubuntor353cho mình hỏi về read-only trên ubuntu 13.0405:27
vubuntor353Lúc trước mình có dùng ubuntu 12.04 và sửa file /etc/fstab ("errors=remount-ro" thành "remount-ro") thì read-only hệ thống, sau đó sử dụng lệnh "mount / -o remount,rw" thì không còn read-only hệ thống nữa.   Bây giờ mình chuyển qua ubuntu 13.04, sửa file trong /etc/fstab thì hệ thống read-only được nhưng khi mình dùng lệnh "mount / -o remount,rw" thì báo lỗi (hệ thố05:27
vubuntor353có ai giúp mình với05:28
vubuntor304a09:10
vubuntor304@@09:10
vubuntor304alo09:20
vubuntor198mấy bác ơi14:12
vubuntor198cho em hỏi14:12
vubuntor198cái14:12
vubuntor198lúc cài Ubuntu14:12
vubuntor198em muốn cài song song Win 714:12
vubuntor198thì bấm Install Alongside Windows 714:12
vubuntor198nó tự cài à14:12
vubuntor198:D14:12
* Cua lâu lắm rồi không cài, chả biết ( ._.)14:13
Cua_Tux_: poke14:13
vubuntor198ặc14:13
vubuntor198thế cài xong14:13
vubuntor198nó vào dos14:13
vubuntor198là cho chọn một trong hai à14:13
vubuntor198???14:13
_Tux_cài kiểu đó là nó tự phân vùng ra để cài vào14:14
_Tux_sẽ đơn giản14:14
_Tux_nhưng thường thì nó chia HDD không được hợp lý lắm14:14
_Tux_đọc Beginner Guide chưa14:14
_Tux_nói rõ ràng là "chia phân vùng trước, cài đặt chọn Manual"14:15
_Tux_rồi tự chọn phân vùng14:15
_Tux_vubuntor198: còn muốn dùng DOS14:15
_Tux_thì lấy dĩa mềm mà dùng14:15
_Tux_hết14:15
vubuntor198ý em hỏi thế này bác Tux ơi14:15
_Tux_:314:15
vubuntor198là sau khi cài xong14:15
vubuntor198nó có cho14:15
vubuntor198chọn 1 trong 2 hdh ko14:16
vubuntor198:D14:16
_Tux_hên xui14:16
_Tux_:314:16
_Tux_thường thì có14:16
vubuntor198tại sợ cài xong nó bay thẳng vào luôn14:16
_Tux_thì dùng luôn14:16
_Tux_cài ubuntu xong14:16
_Tux_không định dùng à14:16
_Tux_ơ lolz14:16
vubuntor317chào anh Tux [21:23] <vubuntor317> :D [21:23] <vubuntor317> cho em hỏi là máy em xài i3-2330M [21:24] <vubuntor317> 2.2Gjz [21:24] <vubuntor317> nên xài bản nào 12.04 hay 13.04 [21:24] <vubuntor317> :D14:32
_Tux_vubuntor317: không PM14:36
_Tux_thế là bất lịch sự14:36
_Tux_nên xài 32bit14:36
_Tux_bản nào cũng được14:36
_Tux_mình khuyên dùng 13.0414:37
Cualooooolz14:38
_Tux_LOL14:39
vubuntor227may ban cho minh hoi15:20
vubuntor227lam sao cai dcom 3g cho ubuntu vay15:20
Cuahmm, tưởng giờ nó tự chạy rồi? bản bao nhiêu?15:21
Cuathường là cắm vào, chờ 1 chút để nó tự khởi động, bấm vô biểu tượng mạng góc phải rồi chọn thôi15:21
vubuntor114luc nay minh vua hoi cai dcom 3g vietel cho ubuntu15:26
vubuntor114ban @cua huong dan minh lai voi15:26
vubuntor372còn bác nào còn thức không18:13
vubuntor372cho em hỏi cái18:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!