/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/12/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: pysslar du med då?17:41
FlygisoftInte mycket17:41
FlygisoftSå sliten efter Getaway rock17:41
Philip5uj17:43
Philip5var du värst? 17:43
Philip5var det du som ägde mosh piten?17:43
FlygisoftHaha jajemen17:44
FlygisoftSå trevligt att det var så otroligt med mycket regn -.-17:45
Philip5det är då mosh pits är som bäst när de är leriga17:46
Philip5bara ingen gör en moses för dig bara i piten17:46
FlygisoftDet var inte så lerigt på spelningarna som tur var, dock på campingen var det väldigt lerigt :P17:49
Philip5var det några bra band?17:49
FlygisoftJorå :)17:58
Flygisoftkillswitch, in flames, lamb of god, system of a down, soilwork17:59
Flygisoftt.ex17:59
Philip5så infames är fortfarande aktiva? är det inte snart gubbrock?! 18:01
FlygisoftHaha18:04
FlygisoftSom Deep Purple tänker du?18:04
FlygisoftIn Flames lär väl komma med någon ny skiva snart antar jag18:05
Philip5lite så snart kanske18:05
Philip5men tyngre gubbar18:05
FlygisoftHaha :D18:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!