/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/12/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger0Hej.. ville lige spørger, hvor kan jeg ikke oprette en konto på uduntudnmark.dk? Den siger indsat en gyldig email adresse.. det forstår jeg ikke.. self er min email adresse gyldig.. Kan I hjælpe? På forhånd tak!12:05
Ubuntubruger0Er der slet ikke nogen der?12:09
kasperdKunne du smide mig en privat besked med din email adresse, så kan jeg måske fortælle, hvorfor den siger den er ugyldig.12:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!