/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/12/#ubuntu-no.txt

kjellhei! irriterende problem: når jeg skriver, kommer jeg stadig borti touchpaden og vips så er jeg helt andre steder på skjermen. dette på tross av at jeg har aktivert funksjonen hvor touchpad skal være deaktivert mens jeg skriver. er dette en kjent bug?15:49
kjell12.04.2 64bit. Lenovo G780.15:49
lolcatkjell: det skjer med min samsung15:56
lolcatkjell: tror problemet er at de nye touchpadene er for store15:56
kjelldet er greit at de er store og at man lett kommer borti dem, men deaktiveringsfunksjonen er da tydeligvis mangelfull... Jeg kan jo gjøre som jeg gjorde for noen år siden: lime en papplate over touchpaden. XD15:59
Mathiasnei, de er ikke sunket nokk nedi :p16:00
Mathiaskjell: åpne opp maskinen og napp den ut :P16:00
Mathiaser vel ps216:00
kjelljeg hater touchpad, det er kun mus som gir hastighet og kontroll.16:00
lolcatkjell: jeg deaktiverte den bare helt, og brukte mus, så trente jeg megselv opp til å hvile henderne rundt touchpadden16:00
Mathiaskjell: men går vel an å skru av greia ;P16:00
* Mathias har ikke touchpad ^^16:01
geirhaJeg skur av "tap to click"16:31
geirha"Aktiver museklikk med pekeplaten" er det visst oversatt til. Da er touchpaden brukende etterpå, for de gangene man ikke har mus tilgjengelig.16:33
RoyKkjell: du kan skru av klikk med touchpad eller skru av touchpad mens du bruker tastatur17:46
RoyKsistnevte funker så der, førstnevnte funker17:46
RoyKeh17:47
RoyKomvendt17:47
Mathiashmm, mulig å få aktivert uinput?23:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!