/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/12/#ubuntu-pl.txt

jacekowski1st07:47
TheNumb2rd07:52
bjfs4th07:55
gjmlast07:56
bebojuzywa ktos, qnapi,gnapi ?08:03
DeXTeDTak, Qnapi08:24
bebojjakiego repo uzywasz?08:27
DeXTeDNie nie zmieniałem wiec pewnie jakiegoś domyślnego08:35
TheNumbOglądanie filmów z napisami, lel09:12
bastetmiloTheNumb: te po kantonsku tez ogladasz bez napisow ;)09:14
TheNumbbastetmilo: nie oglądam takich filmów.09:15
bastetmiloa francuskie, japomnskie, hiszpanskie?09:16
bastetmilosorry za bledy, siedze w autobusie09:16
TheNumbbastetmilo: nie oglądam :(09:17
TheNumbTylko angolski09:17
bastetmilostraszne09:20
ftpdJa też oglądam z napisami, co z tego?09:20
TheNumbOj, nie udało mi się trololo :<09:20
gjmboś TheDumb09:22
bastetmilogjm, wpadniesz na piwo?09:24
gjmKiedy?09:24
bastetmiloczwartek, 19, znajomi znajomych09:24
bastetmilo19:00*09:24
gjmSpróbuję ;)09:25
bastetmilopostaraj sie :)09:27
drathirbry...10:25
marcinusernetWitam. Panowie czy opłaca się instalować Elementary OS?12:22
dwellerzależy czego wymagasz12:24
dwellerelementary to taki mac for linux12:24
marcinusernetStabilności wymagam. Żeby nic się nie krzaczyło.12:30
marcinusernetA tak a propo to czy da się te efekty pulpitu tzn animacje, cienie wyłączyć?12:31
lisuDzień dobry.16:43
Quintasanlisu: \o16:45
lisukope lat ;) Quintasan16:46
Quintasanaż tyle?16:46
lisua choroba wie, już chwile wody nie lałem na kanale16:46
lisu`karma16:47
Przekliniaklisu: Highest karma: "DaZ, " (2), "ogarnia ktos tutaj qt/c" (2), and "Dreadlish" (2).  Lowest karma: "DaZ" (-1), "jacekowski" (0), and "#c" (1).16:47
lisuo i Przekliniak działa :)16:47
gjmHighes karma: DaZ & Lowest karma: Daz16:49
gjmNo super.16:49
lisufaktycznie, nie zwróciłem uwagi, bo nie ma mnie tam :p16:49
lisuale znając życie, to konkurował bym z DaZ'em o Lowest ;)16:50
Quintasanspoko17:01
Quintasanlisu--17:01
Quintasan:P17:01
gjmlisu--17:01
gjm`karma17:01
Przekliniakgjm: Highest karma: "DaZ, " (2), "ogarnia ktos tutaj qt/c" (2), and "Dreadlish" (2).  Lowest karma: "lisu" (-2), "DaZ" (-1), and "jacekowski" (0).  You (gjm) are ranked 5 out of 25.17:01
gjmWygrałeś.17:01
lisulisu--17:27
lisu`karma17:27
Przekliniaklisu: Highest karma: "DaZ, " (2), "ogarnia ktos tutaj qt/c" (2), and "Dreadlish" (2).  Lowest karma: "lisu" (-2), "DaZ" (-1), and "jacekowski" (0).  You (lisu) are ranked 25 out of 25.17:27
dweller`karma17:27
Przekliniakdweller: Highest karma: "DaZ, " (2), "ogarnia ktos tutaj qt/c" (2), and "Dreadlish" (2).  Lowest karma: "lisu" (-2), "DaZ" (-1), and "jacekowski" (0).17:27
dwellerwee17:27
DaZhow about umrzyjcie?17:27
lisu'ja-je-bie' ale sam sie nie zminusuje ;(17:32
jacekowskilisu--17:47
dwellerlisu--17:50
Lucaszzelo, wyszlo wrescie cos na ubunciaka co by moglo dorownac total commanderowi ?17:59
BlessJahbash18:00
jacekowskiLucaszz: midnight commander18:01
gjmA to znacie? http://www.obsession.se/gentoo/18:02
Lucaszzmidnight commander nie ma podpowiadania sciezek ;p18:02
gjmA co tu podpowiadać?18:03
lisunara20:03
denysoniqueJak zainstalowac niektore liby 32 bitowe?20:20
denysoniquena systemie 6420:20
denysonique./quake4.x86: error while loading shared libraries: libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory20:20
gjmcośtam-multilib20:20
=== DaZ is now known as Da
=== Dreadlish is now known as DrOetker
=== DrOetker is now known as Dreadlish
=== Da is now known as DaZ
lucaszzelo chce sie polaczyc po ssh21:28
lucaszzno i wlaze w terminal21:28
lucaszzwklepuje ssh nazwahosta.pl21:28
lucaszzi z automatu ustawia zlego uzytkownika21:28
lucaszztakiego jakiego mam zalogowanego w ubuntu,,,21:28
drathirnormalne zachowanie...21:29
lucaszzto jak sie polaczyc po ssh jako uzytkownik12321:30
drathirman ssh21:30
lucaszzto moj pierwszy dzien z ssh21:30
lucaszzyyy z ubuntu21:30
drathirszukaj opcji -l21:31
lucaszzw linuxie jest raczej man niz /? /help ?21:31
drathirssh wszedzie podobnie powinno sie zachowywac...21:31
drathirman daje ladny dostep do manuali...21:32
drathirewentualnie ssh -h lub --help lub -help .21:33
drathirktores powinno zadzialac...21:34
lucaszzdalem: ssh -l roman0077 roman0077.unixstorm.org i chyba dalej zle21:34
drathircos wyrzuca?21:35
lucaszzssh_exchange_identification: Connection closed by remote host21:35
drathirnie dawaj spacji po -l21:35
drathiralbo za duzo blednych prob i zabezpieczenie sie wlaczylo na serwerze...21:36
lucaszzdalem ssh roman0077@roman0077.unixstorm.org21:37
lucaszzi to samo21:37
jacekowskinie zeby cos21:45
jacekowskiale21:45
jacekowskiHost roman0077.unixstorm.org not found: 3(NXDOMAIN)21:46
jacekowskissh user@nazwahosta21:46
drathirpolacz sie bezposrednio po ip moze...21:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!