/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/12/#ubuntu-se.txt

andolmorgens06:54
kodeinmorrn morrn, nu är det snart semester07:04
bamsefarkodein: Sista veckan innan semester för dig också?07:06
kodeinjapp07:06
andolkodein: Lite fegt|smart att ta semester lagom till det att alla nya studenter trillar in?07:08
bamsefarkodein: Härligt07:09
sakjurkodein: vart jobbar du?07:09
sakjurnevermind07:09
sakjurhur många här är från linköping egentligen? ;)07:09
kodeinandol: det är väl som det är, ja, men jag ska ju ändå ha semester i början av september för att jaga, så då passar det bra att ta ut lite semester i anslutning till det också. men visst, man slipper ju hantera anstormningen... :)07:11
kodeinsakjur: det är väl några stycken i alla fall, men det har varit fler07:12
andolkodein: Du menar förr, när allt var bättre? :)07:12
kodeinja07:12
kodeinfast eftersom itmannen tycks ha försvunnit så är det väl på sätt och vis bättre nu med.07:12
andolsakjur: Du borde flytta till Linköping och plugga. Om inte annat för att få en ursäkt att göra jobbet surt för kodein :P07:23
kodeinjust nu är det surt nog på jobbet, och det helt utan synbar anledning :/07:33
sakjurandol: Ja, jo. Jag vet inte.. Linköping verkar både bra och.. det ligger inte vid havet :(07:37
andolsakjur: Nej, sådär jättemycket vatten ser man då rakt inte i Linköping, vilket är lite segt under sommaren.07:39
* sakjur hatar dessutom bostadsköer. Orkar knappt plugga på grund av den skiten :/07:46
andolJotack07:50
kodeindet är ju inte så långt till havet, iofs. om man räknar bråviken så ligger ju norrköping rätt nära08:07
larsemilandol:09:58
larsemiljag är arg på dig09:58
larsemilandol: jag och ogg får inte service dependencies att fungera i icinga och vi tänker att det är ditt fel.09:58
kodeindet är nog så10:13
larsemilnågon som sysslat med det?10:15
andollarsemil: Är det en tjänst jag kan sälja måntro, att låta folk vara arg på mig för diverse godtyckligheter? :)10:57
larsemilNä. tror du bjuder på den gratis10:58
andollarsemil: Inte då! Är ni arga på mig utan att betala så är det ju nästan som att stjäla, eller nåt.10:58
sakjurandol: Hur mycket kostar det att vara sur på dina arghetsavgifter?11:45
kodeiningår det att få vara sur över hur mycket det kostar att vara sur på andol?11:48
andolkodein, sakjur: För att inte tala om kostnaden för att vara sur på kostanden för att vara sur på kostnaden för att vara sur.11:50
andolMen ska nog gå att lösa med någon form utav paketpris.11:50
larsemilandol har du pillat med master/slave på icinga?11:58
larsemilmed två servrar?11:58
andollarsemil: Vi har någon form utav sådan setup på jobbet, med ett antal slavar som kör aktiva checks och mastern som i första hand hanterar dessa checkar passivt. Dock uppsatt utav en kollega, och jag har inte full koll på hela implementationen.12:00
peyamfan jag sov utan kallingar o nu har jag världens ont15:09
=== Zambezi_ is now known as Zambezi
HeManyey, vim 7.4 är redan med i 13.10!19:10
andolHeMan: Jo, händer ju lite mer nu när unstable är ofryst.19:11
andolHeMan: Visste dock inte att du var lagd åt det hållet :P19:12
HeManandol: jag är blandmissbrukare19:12
HeManandol: ibland vim, ibland emacs, ibland intellij19:13
andolHeMan: ed då?19:13
HeManandol: lite för hardcore19:13
andolHeMan: På tal om hardcore så har jag hört att Barre använder dd som editor.19:16
HeManandol: och som filsystem!19:16
andolPrecis! Koventionella filsystem är ju bara syntaktiskt socker :)19:17
HenricAdblock Plus will always block annoying ads. Still, we want to encourage websites using plain and unobtrusive advertising. That's why we have established strict guidelines to identify acceptable ads, and allow these out of the box. You can always disable this if you want to block all ads.19:17
Henricoops19:17
andolHenric: Tja, inte så att du avbröt något direkt seriöst så :)19:18
Henricandol: Hehe sorry ^^ Vet ni om man kan få en wifi-ikon och andra ikoner i Fluxbox? Alltså på panelen.19:19
=== henric is now known as Henric-
=== Henric- is now known as Henric
HenricVilken file manager använder ni?20:16
HeManbash och rsync20:17
HeManoch ibland tar20:17
Philip5HeMan: dolphin20:35
Philip5HeMan: ops20:35
Philip5Henric: dolphin20:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!