/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/15/#kubuntu-se.txt

=== Max_ is now known as maxjezy
maxjezyva gör grabbarna då?17:47
FlygisoftInte mycket..17:49
Philip5haft föräldrarna på besök och blev tvungen att ta en tupplur efter det :P17:50
FlygisoftHaha17:53
Flygisofttog det på? :P17:53
Philip5jo18:01
maxjezyjahajah.19:46
maxjezyjag tycker det är ett evigt batteriladdande alltså med kameran19:46
Philip5du har väl ett mindre batteri i din än i min och så kör du väl med liveview hela tiden som drar en massa19:58
maxjezyja, svårt att filma utan :)20:00
maxjezyborde gå med släkt skärm20:00
Philip5nä men det är just bara att det drar mycket mer batteri så det får man nog räkna med20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!