/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/15/#ubuntu-no.txt

trenchgeirha: de der har for høy mål06:10
trenchgeirha: det kommer de ikke til å klare på 7 dager06:10
=== LoLcAt is now known as lolcat
SlimGNoen som bruker adtool eller lignende mot M$ Server 2008 R2 eller lignende og kan anbefale det?12:42
SlimGTanken er å håndtere brukere fra Ubuntu, legge til, fjerne, skifte passord og liste opp brukere12:44
SlimGHar satt opp SSHd på Windows Server så jeg får tak i PowerShell, men det er litt trææægt12:44
geirhakanskje enklere å bruke ldap-protokollen12:51
SlimGgeirha: Kan eg håndtere AD via normal ikkje-proprietær LDAP?12:52
geirhaJeg antar LDAP-en til AD er proprietær12:53
geirhaMen den er innebygget så vidt jeg vet12:54
* SlimG tar en baklengs salto ut i et hav av LDAP13:03
RoyKgeirha: eller winbind?17:55
RoyKwinbind+ldap er ganske greit å sette opp17:55
RoyKbruker det på ~18k brukere på jobb17:56
RoyKdvs da for scp/sftp med rssh, men prinsippet er jo det samme - er bare at vi ikke tillater terminalaksess17:56
geirhaDette er vel på administrasjonssida, hvordan legge til/fjerne brukere til/fra AD18:06
RoyKer jo bare å legge dem til som vanlig18:11
RoyKdu setter opp hva slag skall og hjemmekatalog og sånt som skal være vanlig18:12
RoyKtype, etter å ha utvida AD-skjemaet til å inkludere unix-ting18:12
RoyKså er det bare å sette igang18:12
RoyKhusker ikke hva det heter på 2k8r2/2k12 - unix services for windows var vel hva det het før18:13
RoyKdu finner det nok18:14
geirhaMulig. Jeg antok det skulle automatiseres18:40
RoyKjoda, er bare å installere skjema, sette opp et standardsett med skall og hjemmekatalog (med variabler og sånt) og så vil det gå automatisk18:41
RoyKdu må nok lage skripte opp det med laging av hjemmekatalog, men resten burde gå automatisk18:42
RoyKgeirha: hvorfor AD? delt win/unix-miljø?18:46
geirhawin/ubuntu-miljø visstnok18:49
RoyKok18:50
RoyKvi har noe tilsvarende på jobb - AD for autentisering (og unix-LDAP og masse annet - i synk). brukere lages i et rammeverk som genererer hashes til ymse plattformer og distribuerer disse og brukere kan logge inn via diverse kanaler18:52
geirhaMed AD som autoritativ kilde?18:54
geirhaAh, leste feil. Høres ut som Cerebrum18:56
RoyKhjemmemekka alt smamen18:59
RoyKsammen18:59
RoyKdet er en postgresql-database (eller var det mysql? litt forskjellige generasjoner) som er autoritativ, og som sender endringer til de andre19:00
geirhaSlike ting må nesten være hjemmesnekrede, for alle har typisk sære behov ingen andre har.19:09
RoyKmhm19:18
RoyKmen igjen19:18
RoyKfor M$/linux-integrasjon, brukes stort sett winbind+ldap19:19
RoyKmot AD19:19
RoyKså den biten er ganske grei å sette opp19:19
RoyKdu trenger bare unix-skjema i AD og litt konfing (og kanskje litt skripting)19:19
geirhaFår nevne det til SlimG når han kommer tilbake19:40
MalinuxslimG er ikke inne så ofte her mer20:24
RoyKnei...20:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!