/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/17/#kubuntu-se.txt

Philip5MaxJezy: sitter du där och trycker nu igen?12:26
MaxJezyjepp14:31
MaxJezyPhilip5, mitt 18-55 är uppe i 430 kr14:31
MaxJezypå tradera14:31
Philip5du kanske blir miljonär... ;)14:32
Philip5vad ska du göra för alla pengarna?!? :D14:32
Philip5köpa fler fisheyes??14:33
MaxJezynikon till m42 adapter14:33
Philip5men den kostar väl bara 100 kr typ14:33
MaxJezytyp 20014:34
MaxJezyköper nog från kamda.se14:34
Philip5aha, lite dyrare än på ebay då14:35
MaxJezyjapp14:36
Philip5jag har packat för att åka iväg och fota lite snusk som du kallar det ;P14:37
MaxJezyprivat eller för en klient?14:44
Philip5både och14:44
Philip5fast det här ska bli fitnessbilder14:45
Philip5en som är PT som ska ha dem för sin sida men jag känner henne14:45
MaxJezybest of båth worlds så att säg16:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!