/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/17/#ubuntu-nl.txt

lg188Goede middag, ik heb een probleempje met men audio. Na een driver update in windows 7 te doen, werkt men audio daar en op linux niet meer. Wat zou er kunnen gebeurt zijn?12:31
lg188De hardware wordt nog wel gededecteer maar er komt niks uit12:32
Cugel_Het een hoeft niet noodzakelijk met het ander in verband te staan.12:32
lg188Dat zou kunnen12:33
lg188Ik probeer gewoon audio op men laptop te krijgen12:35
OerHeksOpen je terminal:  alsamixer # en kijk of er iets gemute is?12:35
OerHeksof met F6 de juiste geluidskaart selecteren?12:36
lg188Alles staat tot aan het groene12:38
lg188auto mute staat op disabled12:38
lg188en loopback ook12:39
lg188nog steeds geen geluid12:40
Gotiniensheb je een knop op je pc om al het geluid uit te zetten?12:40
lg188ja, en die zijn lampje is wit ipv oranje12:42
GotiniensHeb je geluid als je de knop omzet?12:44
lg188En als ik er nu op druk wordt die niet oranje zoals het hoort12:44
Gotiniensonder windows werkt dat nog wel?12:48
lg188dat die van kleur veranderd en "mute" ja12:48
_-_Robin_-_Goeiedag12:53
FermataHallo.12:53
_-_Robin_-_Kunt u mij misschien helpen met scripts van een synology?12:54
_-_Robin_-_Het is op basis van Ubunutu12:54
FermataDaar heb ik helaas geen verstand van. :(12:54
_-_Robin_-_jammer niks aan te doen12:55
GotiniensIk neem aan dat het gewoon bash scripting is?13:00
_-_Robin_-_Ja klopt13:02
Gotiniensdaar kan ik waarschijnlijk wel mee helpen13:06
Gotinienslg188: ik zou zo niet weten waar dat aan kan liggen13:06
_-_Robin_-_Super ik heb een synology 213+ met een "thuisdirectory"13:07
lg188Gotiniens: mhm, ik zal nog wat verder zoeken maar ik ben al 2 dagen aan het zoeken13:07
_-_Robin_-_Als je in logt krijg je een standaard map te zien genaamd Home, hier in zet hij voor de programma's standaard mappen alleen als je inlogd op de gebruiker waar de map voor gecreerd is.13:08
lg188Het enigste wat er fout lijkt te zijn is dat de hardware beschadigd is13:08
_-_Robin_-_Krijg je dus ook al de mappen te zien wat ik wil voor mijn gebruikers is al deze mappen verbergen maar wel dat ze er in kunnen schrijven (Anders kan de e-mail niet meer binnen gehaald worden013:08
Gotinienslg188: als het onder windows werkt, dan is de hardware toch goed?13:09
_-_Robin_-_Maar ze mogen hem niet zien zodat ze er niet in kunnen rommelen13:09
_-_Robin_-_heb zelf al diverse dingen geprobeerd alleen kom ik er niet meer uit13:09
lg188Gotiniens: maar het werkt ook niet onder windows13:11
Gotiniens_-_Robin_-_: beginnen die mappen met een .?13:12
_-_Robin_-_<Gotiniens> in het script staat dit [home] valid users=%U comment=home writable=yes directory mode = 0111 path=/var/services/homes/%U create mode = 0111 browseable=no hide unreadable=yes13:13
_-_Robin_-_Alleen die functie Hide werkt niet13:14
Gotiniens_-_Robin_-_: dat is geen script, dat is een samba config file13:14
Gotinienssamba is de software op je synology die de bestanden met windows deelt13:14
Gotiniensmaar dat is wel de plek voor je oplossing ;)13:15
Gotiniensmaar beginnen die mappen met een . ?13:15
Gotiniensen bestanden13:15
_-_Robin_-_U bedoelt als de bestands naam (Mijn excus ben de laatste weken al heel wat te weten gekomen in de script maar lang niet alle's)13:16
Gotiniensde bestandsnaam van de bestanden die je niet wilt laten zien, begint die met een punt13:17
Gotiniensbijv ".config"13:17
Gotiniensof ".Mail"13:17
_-_Robin_-_ah zo ja die ik niet wil laten zien heet in dit geval .maildit13:18
_-_Robin_-_correctie .maildir13:18
Gotiniensdat moet je in dat stukje wat je net hier plakte "hide dot files = yes" zetten13:18
GotiniensEn dan je synology herstarten13:18
Gotiniensmogelijk is het beter dat je in de admin interface van je synology die optie vind13:19
_-_Robin_-_Klopt maar die optie zit niet in de synology13:19
lg188brb13:22
lord4163_-_Robin_-_: Uw probleem?13:24
_-_Robin_-_<Gotiniens> Dank u voor de hulp maar na een herstart zijn ze nog steeds zicht baar13:26
_-_Robin_-_<Gotiniens> na herstart pakt hij ook de standaard in stellingen terug die bekend zijn13:27
Gotiniensdus die regel is er uit gehaald?13:27
lord4163_-_Robin_-_: Je kunt gewoon SSH inschakelen he?13:27
_-_Robin_-_Dit is mogelijk13:28
Gotinienskan best zijn dat synology bij een herstart alles weer reset, dan kan ik je niet echt helpen ben ik bang13:28
_-_Robin_-_<Gotiniens> geen probleem in iedergeval bedankt!13:30
Gotinienswas de regel wel goed opgeslagen?13:30
Gotinienslinux text editors kunnen nogal verwarrend zijn als je er niet mee bekent bent :)13:31
lord4163_-_Robin_-_: Ik snap het niet, je wilt gewoon de leesrechten van de gebruiker verwijderen?13:31
_-_Robin_-_Heb de regel toegevoegd en hierna op geslagen en herstart maar de regel staat er nog wel maar werkt niet13:31
lord4163The air is talking _-_Robin_-_13:32
_-_Robin_-_<lord4163> Goeiedag, ik wil niet de leesrechten verwijderen indien ik dit doe kan ik mijn mail niet meer ophalen loopt via de NAS13:32
_-_Robin_-_Wat ik wil is de standaard submappen die aangemaakt worden als je een programma instaleerd verbergen maar wel toegankelijk houden voor de user zodat ze er niet in kunnen rommelen,13:33
lord4163_-_Robin_-_: Weet je dat zeker?13:33
_-_Robin_-_en voor de klanten de map structuur overzichtelijk houd13:34
lord4163_-_Robin_-_: Mail loopt namelijk niet via die gebruiker maar via een andere daemon denk ik.\13:34
Gotinienslord4163: dat is niet perse waar13:34
Gotinienser zijn daemons die de gebruikers mail opslaan in een dir in de homedir13:34
_-_Robin_-_Klopt en dat doet deze daemon en als ik de privilegges van de mappen beperk en mijn mail binnen wil halen doet hij dit niet13:35
_-_Robin_-_Het mail programma is overigens roundcube13:35
Gotiniens_-_Robin_-_: doe eens een ps aux | grep smb13:35
lord4163_-_Robin_-_: Heb je het geprobeerd?13:37
_-_Robin_-_nog niet deze regel moet ik ook toevoegen?13:37
_-_Robin_-_of moet ik dit in SSH in typen13:38
Gotiniensvia ssh inderdaad13:38
lord4163_-_Robin_-_: SSH inderdaad13:38
lg188back13:38
lord4163_-_Robin_-_: Kun je het dan niet instellen via roundcube?13:38
_-_Robin_-_nee hier zit geen optie voor deze is beperkt gemaakt voor synology13:40
lord4163_-_Robin_-_: Je kan hem zelf compileren en installeren als het moet denk ik?13:40
lord4163_-_Robin_-_: Waarom mogen de gebruikers die map dan niet lezen? Het is toch hun map? :P13:41
_-_Robin_-_Dit zou mogelijk zijn als je juiste PSK kan instaleren13:41
_-_Robin_-_Klopt maar ik wil voor de gebruikers de map structuur overzichtelijk houden, en een map van een mail programma hoeven ze van mij niet in te mogen rommelen13:42
_-_Robin_-_ Server_Kaashoek> ps aux | grep smb ps: invalid option -- 'a' BusyBox v1.16.1 (2013-07-04 05:14:30 CST) multi-call binary.  Usage: ps  Report process status  Options:         w       Wide output  Server_Kaashoek> Server_Kaashoek> ps aux | grep smb -ash: Server_Kaashoek: not found Server_Kaashoek> ps: invalid option -- 'a' -ash: ps:: not found Server_Kaashoek> BusyBox v1.16.1 (2013-07-04 05:14:30 CST) multi-call binary. -ash: sy13:43
Gotinienshmmm13:43
lord4163_-_Robin_-_: Ik vind het een raar verhaal.13:44
Gotiniensik moet gaan13:45
lord4163_-_Robin_-_: Ik ben wel bekend met Synology, heb zelf een NAS en op stage een DS213+13:45
lord4163_-_Robin_-_: maar roundcube ken ik niet, die mail gaat via php?13:46
_-_Robin_-__Mijn excus de verbinding ging weg13:47
_-_Robin_-__Maar dat kreeg ik als ik SSH root inlogde13:47
lord4163_-_Robin_-__: Heb je geprobeerd de rechten bij Eigenaar Lezen uit te vinken?13:51
lord4163_-_Robin_-__: Alleen bij Eigenaar dus.13:52
lord4163_-_Robin_-__: Dat zal hem geen toegang geven (maar nogsteeds zichtbaar als het goed is)13:53
lord4163_-_Robin_-_: Moet ik het herhalen of had je het gelezen?13:58
_-_Robin_-_Excus heb niks gelezen hij deed niks meer13:58
lord4163Heb je geprobeerd de rechten bij Eigenaar Lezen uit te vinken? Alleen bij Eigenaar dus. Dat zal hem geen toegang geven (maar nogsteeds zichtbaar als het goed is)14:01
_-_Robin_-_heb zelf tussen door nog geprobeerd maar in een andere submap .test en dan de regel hide dot files toegevoegd maar ook dit werkt niet14:01
_-_Robin_-_Dit heb ik geprobeerd alleen dan wil de synology geen mail meer binnen halen heel apart:P14:02
lord4163_-_Robin_-_: Ok, eens kijken14:04
lord4163_-_Robin_-_: maar ik neem niet aan dat de gebruikers via samba verbinden?14:06
_-_Robin_-_Nee de gebruiker verbind via een eigenlogin van synology14:08
lord4163_-_Robin_-_: Je moet je synology trouwens wel herstarten14:08
lord4163_-_Robin_-_: Via webgui?14:08
_-_Robin_-_om u een idee te geven hoe alle's er uit ziet http://www.synology.com/products/dsm_livedemo.php?lang=nld14:09
_-_Robin_-_Ik gebruik de herstart optie die de synology login heeft gebouwt14:09
lord4163_-_Robin_-_: Ik weet ik bezit Synology DS107+ en heb ervaring met DS213+14:09
_-_Robin_-_Oke zijn mooie aparaten:)14:10
lord4163_-_Robin_-_: Maar dat configuratie bestand wat je hebt aangepast geld alleen voor SAMBA14:10
lord4163_-_Robin_-_: Zeker :P14:10
_-_Robin_-_Voor de synology heb ik een Config file editor daar in heb ik deze script aangepast naar:14:11
_-_Robin_-_[home] valid users=%U comment=home writable=yes directory mode = 0111 path=/var/services/homes/%U create mode = 0111 browseable=no hide unreadable=yes hide dot files = yes14:11
_-_Robin_-_waar nu 0111 staat stond eerst 0777 maar ook dit pastte hij niet aan14:12
lord4163_-_Robin_-_: Welk config file?14:13
_-_Robin_-_smb.conf14:13
_-_Robin_-_Het programma wat ik hier voor heb komt via package center http://packages.quadrat4.de14:14
lord4163_-_Robin_-_: Heb je ingelogd met de gebruiker "root" via SSH?14:14
lord4163_-_Robin_-_: Maar dat bestand heeft geen nut op de webgui.14:14
_-_Robin_-_nee via config file editor14:15
_-_Robin_-_smb.conf zit wel de map structuur?14:15
_-_Robin_-_Deze bepaald dan alleen de structuur voor windows?14:17
lord4163_-_Robin_-_: Ja inderdaad.14:18
_-_Robin_-_Aha dan wordt mij nu duidelijk waarom de werking in het filestation niet zichtbaar is14:18
_-_Robin_-_Maar als ik dit op het filestation ook werkend wil maken welke file moet ik dan wijzigen?14:27
lord4163_-_Robin_-_: Ik heb geen idee eigenlijk14:40
lord4163_-_Robin_-_: Weet niet of het ├╝berhaupt mogelijk is.14:41
_-_Robin_-_Denk het wel heb in het bestand s99avahi.sh een map toegevoegd en die wordt ook zichtbaar in gedeelde mappen alleen niet in de file station14:44
NoirXhi21:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!