/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/08/17/#ubuntu-no.txt

dr0pix¿que?00:02
Mathias¡...!00:02
dr0pix¿hablamos portugues?00:03
Mathias¿kek?00:04
dr0pixhuehue00:05
Malinux!!!!¿¿??00:40
RoyK00:40
MalinuxMalinux™00:41
Malinuxtihi00:41
Malinux00:41
Mathias© Mathias 17.8.201300:41
Malinux¶¶¦¦¡@¦¡¦@£®€€đßðŋªđª→đðĸłĸððœ→€łþª®€ŋªðđªðđªđªđððđªðđªðđ00:41
Malinuxd'oh00:41
Mathiaskanskje offtopic? :p00:42
RoyKhehe00:42
Mathias°ºo₀.₀oº°00:42
Malinuxeh, ja00:43
Malinuxdefinitivt00:43
Malinuxer visst i feil kanal :)00:44
=== lolcat is now known as user
RoyK 19:40
Mathiaspå ubuntu server, takler den en diskutvidelse online?22:43
RoyKjs22:46
RoyKdu kan kjøpe en 1TB-disk og kjøre en magisk kommando for å få den til å bli 10TB22:47
Mathiaser på en vpsen jeg vurderer å bytte til22:47
Mathiasman betaler på faktisk forbruk :)22:47
Mathiasfor* muligens22:47
RoyKdet er enkelt noen ganger, men litt køddent noen andre ganger22:52
RoyKext4 kan utvides enkelt22:52
Mathiasser ut som vmen må rebootes (hypervisoren liker ikke diskutvidelse online tydeligvis)22:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!